ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ

 

Ἀξιότιμη Κυρία Δήμαρχε,
Κύριοι Σύμβουλοι,

 

Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ ΑΝΤΟΝΙΟ ΑNCΟRΑ μᾶς συνεκλόνισε.


Ὁ Ἀντώνιο ἦταν γιὰ μᾶς ὁ στυλοβάτης τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς γκρίκο καὶ δικαίως εἶχε ἀνακηρυχθεί ἀπὸ τὴν Νομαρχία Ἀθηνῶν Πρεσβευτὴς Ἑλληνισμοῦ.


Θὰ θυμόμαστε πάντα τὸν χαρακτῆρα του, τὴν προσφορά του καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν ἙλληνοΣαλεντινὴ διάλεκτο (γκρίκο), στὴν ὁποία γιὰ δεκαετίες ἔδωσε ζωή.

Κυρία Δήμαρχε,


Παρακαλοῦμε νὰ διαβιβάσετε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν Οἰκογένειά του τὰ θερμὰ συλλυπητήρια τῆς Προέδρου, τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ π. Προέδρου Ἀθανασίου Κόρμαλη (ἀδελφικοῦ φίλου τοῦ Ἀντόνιο) καὶ τὴν ὑπόσχεσή μας ὅτι θὰ θυμόμαστε πάντα καὶ θὰ τιμοῦμε ἕναν ἀληθινὸ πρωτεργάτη τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν διάδοση τῆς γκρίκο.

 

Μὲ ἐκτίμηση
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT