ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

Ἀγαπητὲς Ἄννα, Σάρα καὶ Ἀλίκη,Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ ἀγαπητοῦ μας φίλου ΑΝΤΟΝΙΟ, μᾶς ἔχει συγκλονίσει.


Ὁ Ἀντώνιο ἦταν γιὰ μᾶς ἕνας ἐξαίρετος φίλος καὶ ὁ στυλοβάτης τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς γκρίκο, γι' αὐτὸ δικαίως μετὰ ἀπὸ δική μας πρόταση τὸν ἀνακήρυξε ἡ Νομαρχία Ἀθηνῶν Πρεσβευτὴ Ἑλληνισμοῦ.


Θὰ θυμόμαστε γιὰ πάντα τὸ χαμόγελό του, τὸν ἀδαμάντινο χαρακτῆρα του, τὴν ἀγάπη του καὶ τὴν μεγάλη προσφορά του στὴν ἙλληνοΣαλεντινὴ διάλεκτο (γκρίκο), γιὰ τὴν ὁποία ἀφιέρωσε ἐπὶ δεκαετίες τὴν ζωή του.


Παρακαλοῦμε νὰ δεχτεῖτε τὰ θερμὰ συλλυπητήρια τῆς Προέδρου, τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ π. Προέδρου Ἀθανασίου Κόρμαλη (ἀδελφικοῦ φίλου τοῦ Ἀντόνιο).


Ὅλοι ἐμεῖς θὰ τὸν θυμόμαστε πάντα καὶ θὰ τὸν τιμοῦμε ὡς ἕναν ἀληθινὸ πρωτεργάτη τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν διάδοση τῆς γκρίκο.

Μὲ ἐκτίμηση


Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT