ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020

 

«ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ»

 

hmerologio 2020

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ Σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο 2020, μὲ θέμα «Οἱ Ολυμπικοὶ καὶ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες διὰ τῶν αἰώνων».


Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη, ἐπιστημονικὴ μελέτη, μὲ πλούσια βιβλιογραφία, γιὰ τοὺς ἀγῶνες στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐξέλιξή τους. Οἱ Πελοποννησιακοὶ ἀγῶνες ποὺ γίνονταν στὴν Ἠλεία καὶ καθιερώθηκαν ἀργότεραν ὡς Πανελλήνιοι Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες εἶχαν καὶ πολλὲς ἄγνωστες πτυχὲς γιὰ τὶς ὁποῖες γίνεται λόγος. Στὸ ἡμερολόγιο γίνεται ἐπίσης ἐκτενὴς ἀναφορὰ γιὰ τὰ «Ὀλύμπια ἐν Δίῳ», τοὺς ἀντίστοιχους Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες ποὺ ἐτελοῦντο στὸ Δίον, ἀπ' ὅπου ὑποστηρίζεται πὼς εἶχαν τὴν καταγωγή τους καὶ οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες.


Στὸν πρόλογο διευκρινίζεται ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς πέραν ἀπὸ τὴν διεύρυνση τῶν πνευματικῶν μας ὁριζόντων, εἶναι νὰ εὐαισθητοποιήσει τὰ νέα παιδιά μας γιὰ νὰ γίνουν ὑποστηρικτὲς καὶ συνεχιστὲς τῆς φυλῆς μας μὲ τὴν ἀκριβῆ γνώση τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ γι' αὐτὸ τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ποὺ ἐκδίδονται ἐδῶ καὶ δεκαεννιὰ χρόνια ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὴν συνέχειά του.


Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὸ σημειώνεται ἐπίσης, ὅτι οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ ἡμερολογίου αὐτοῦ, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ Συνδέσμου τῶν «Φίλων τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ», θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων στὶς περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.


Πρόκειται γιὰ συλλεκτικὸ κομμάτι καὶ ὄχι γιὰ ἕνα ἡμερολόγιο τοίχου.

 

ΤΙΜΗ: 10 εὐρὼ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : 210 7718077

 

hmerologio-2020-1.jpghmerologio-2020-2.jpghmerologio-2020-3.jpghmerologio-2020-4.jpghmerologio-2020.jpg

 

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT