ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΔΡΑΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 25 - 27.09.2020


25, 26, 27 Σεπτεμβρίου 2020- ΚΕΔΑ Σκοτίνας

 

Στὶς πλαγιὲς τῆς κατοικίας τῶν Θεῶν τοῦ Ὀλύμπου καὶ δίπλα στὴν ἀρχέγονη γενέθλια πόλη τοῦ Ὀρφέα, τὰ Λείβηθρα, διοργανώνεται ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ Δραματογραφία τοῦ Εὐριπίδη καὶ ἡ Παρουσία του στὸ Πολιτιστικὸ Γίγνεσθαι τῆς Μακεδονίας στὸ Τέλος τοῦ 5ου αἰώνα π.Χ.».

 

Τὸ συνέδριο διοργανώνεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν UNESCO σὲ συνεργασία μὲ :

τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας (ἀρ. πρωτ.: 1714:30ΦΕΦ20),

τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (ἀρ.πρωτ.14167-22/11/2019) – ἀριθμὸς ἔγκρισης (ἀρ. πρωτ.: Φ16/29905/Δ2-28/02/2020),

Τὸ Ὑπουργεῖο Μακεδονίας - Θράκης,

τὴν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Πιερίας (Γραφεῖο Σχολικῶν Δραστηριοτήτων),

τὸν Ὀργανισμὸ ΟΛΥΜΠΙΑ (ἐν Δίῳ),

τὴν Περιφέρεια Κεντρικῆς Μακεδονίας (Ἀντιπεριφέρεια Πιερίας),

τὸν Δῆμο Δίου- Ὀλύμπου,

τὸ Ἐπιμελητήριο Πιερίας,

τὴν Ἕνωση Ξενοδόχων Πιερίας,

τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας

 

ἐπ' εὐκαιρία συμπλήρωσης δέκα χρόνων διοργάνωσης τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ».


Εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ Εὐριπίδης ἔζησε στὴν Μακεδονία τὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὅπου ὁ βασιλιὰς Ἀρχέλαος (413-399 π.Χ.) τοῦ ἀνέθεσε τὴν «διεύθυνση» τῶν ΟΛΥΜΠΙΩΝ (ἐν Δίῳ) καὶ τὴν συγγραφὴ κάποιων δραμάτων γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν θεατρικῶν ἀγώνων. Οἱ γιορτὲς διεξάγονταν στὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου μήνα τοῦ Μακεδονικοῦ ἡμερολογίου (μήνας Δίος) (σήμερα 15 Σεπτεμβρίου- 15 Ὀκτωβρίου) καὶ περιλάμβαναν μουσικούς, γυμνικοὺς καὶ δραματικοὺς ἀγῶνες. Διαρκοῦσαν ἐννέα (9) ἡμέρες ἐπώνυμες τῶν ἐννέα Πιερίδων Μουσῶν, προστάτιδων τῆς γνώσης, τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Οἱ μουσικοὶ ἀγῶνες ἦταν ἀφιερωμένοι στὸν Μουσηγέτη Ὀρφέα, γέννημα τῶν Λειβήθρων τοῦ Ὀλύμπου. Τελοῦνταν δὲ κάθε χρόνο.

 

Τὰ ΟΛΥΜΠΙΑ (ἐν Δίῳ) κατέστησαν πανελλήνιος θεσμὸς καὶ ἡ ἱερὴ πόλις «Δίον» τόπος συνάντησης διακεκριμένων ποιητῶν, καλλιτεχνῶν, φιλοσόφων, ἀρχιτεκτόνων, ἱστορικῶν καὶ ἀθλητῶν ἀπὸ ὅλο τὸν Ἑλληνικὸ κόσμο. Ἀπὸ ὅλους, ὅμως, τοὺς συμμετέχοντες στὰ 800 χρόνια τῆς διοργάνωσής τους (408 π.Χ. - 393 μ.Χ.) ὁ σημαντικότερος ποὺ ἔθεσε τὴν ἀνεξίτηλη δημιουργική του σφραγίδα καὶ ἐπέδρασε ἀποφασιστικὰ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν Μακεδόνων εἶναι ὁ Εὐριπίδης, ποὺ μᾶς ἄφησε τὰ «Μακεδονικὰ» δράματά του. Εἶναι ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς τρεῖς μεγάλους τραγικοὺς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ἱερὴ πόλη τοῦ Δίου. Οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου θὰ μεταδίδονται ζωντανὰ (livestreaming) στὸ διαδίκτυο σὲ ὅλο τὸν πλανήτη.

 

Σημειωτέο πὼς τὰ πρακτικὰ μὲ τοὺς χαιρετισμοὺς τῶν ἐπίσημων συνδιοργανωτῶν καὶ μὲ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ἐπιστημόνων ὁμιλητῶν θὰ ἐκδοθοῦν σὲ περικαλλὴ τόμο, καθόσον ἀφοροῦν τὴν ἱστορία τῆς Πιερίας.

 

Ἀκολουθεῖ  τὸ πρόγραμμα.

 

olympia en diw Page 3

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT