ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2019

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2019 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 5 (114) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (115) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2019 καὶ 7 (116) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (117) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2019 (σελίδες 236), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


5. Tὸ Σάββατο 19 Ἰανουρίου 2019, στὸ Ξενοδοχεῖο «Divani Caravel Hotel» τῆς Ἀθήνας, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ Γλῶσσα τῶν Μακεδόνων» στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens». Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ κ.κ. : Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Γεώργιος Ρωμανός, Συγγραφέας, Ἱστορικός - Ἐρευνητὴς καὶ Ἰσμήνη Μαρτίνη, Συντονίστρια Ἐπιτροπῆς Ὁμήρου τοῦ Ι.Η.Α..


6. Tὸ Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» μὲ θέμα : «Τὸ ταξίδι τῶν ἑλληνικῶν ἰδεῶν στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο» ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ, τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιὰ (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος». Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ κ.κ. : Ἀριστέα Τόλια, Καθηγήτρια- Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Νίκος Παπαποστόλου, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονoμιᾶς, Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Aleksandar Sunko, Πρέσβης τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, Anca Chisalita, Πολιτιστικὴ Ἀκόλουθος τῆς Ρουμανικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλλάδα καὶ Marina Shkurova, ἐκ μέρους τοῦ πρώην Πρέσβη τῆς Οὐκρανίας στὴν Ἑλλάδα, Vladimir Shkurov. Βάσει τοῦ προγράμματος οἱ μαθητὲς τοῦ 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης, τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἰλίου, τοῦ Ρητορικοῦ Ὁμίλου τῆς Ραλλείου Σχολῆς Θηλέων Πειραιᾶ, τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ «Θεμιστοκλῆς», τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία»-Λύκειο Μελισσίων καὶ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΔΟΥΚΑ» παρουσίασαν τὶς ἐργασίες τους.


7. Τὴν Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, ὁ ΟΔΕΓ πραγματοποίησε Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση στὸ γραφεῖο τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους. Ἀκολούθησε ἡ «Κοπὴ τῆς πίτας» τοῦ Συλλόγου γιὰ τὸ Νέον Ἔτος 2019.


8. Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2019, στὴν «Φιλοκαλικὴ Στέγη» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου στὴν Κονταριώτισσα Πιερίας πραγματοποιήθηκε Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ Γλῶσσα τῶν Μακεδόνων». Τὸ συνέδριο ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης - Γραφεῖο Καινοτόμων Δράσεων, ἀπὸ τὴν Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπιστημονικὴ Πολιτιστικὴ Ἑταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ κ.κ. : Ἀριστέα Τόλια, Καθηγήτρια- Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Βασίλειος Σηφακάκης ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε τὴν εἰσήγηση τοῦ κυρίου Κωνταντινόπουλου, Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καὶ Ἀθανάσιος Μπίντας, ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστήμιου Νὶς τῆς Σερβίας.


9. Ἀπὸ τὸ Σάββατο 6 Ἀπριλίου 2019 μέχρι τὴν Δευτέρα 8 Ἀπριλίου 2019 μέλη τοῦ ΟΔΕΓ συμμετεῖχαν στὴν ἐκδρομὴ στὰ Ὀχυρὰ τοῦ Ρούπελ, τὴν ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῆς μάχης, ποὺ διοργάνωσε ὁ σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης».


10. Ἀπὸ τὴν Δευτέρα 15 Ἰουλίου 2019 μέχρι τὴν Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019, ὁ ΟΔΕΓ στὴν προσπάθειά του νὰ ὑποστηρίξει τὴν ἀναγραφὴ τῶν πινακίδων τῶν καταστημάτων καὶ τῶν ἑταιρειῶν μὲ ἑλληνικὴ ὀνομασία, σύμφωνα πάντα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος νόμου, διοργάνωσε διαγωνισμὸ μὲ πολλὰ ἀξιόλογα δῶρα στὸ «Facebook» στὴν Ὁμάδα «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» γιὰ ὅσους ἐνέγραφαν τὰ περισσότερα μέλη στὴν Ὁμάδα καὶ συγκέντρωναν τὰ περισσότερα «Μοὺ Ἀρέσει» στὶς ἀναρτήσεις τους.


11. Τὴν Τετάρτη 16 Ὀκτωβρίου 2019, στὸ γραφεῖο τοῦ Ὀργανισμοῦ στοὺς Ἀμπελοκήπους, πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπονομὴ τῶν δώρων τοῦ διαγωνισμοῦ τῆς Ὁμάδας μας «Ὑποστηρίζουμε τὶς Ἑλληνικὲς Ἐπιγραφὲς» στὸ Facebook.


12. Ἀπὸ τὸ Σάββατο 26 Ὀκτωβρίου 2019 μέχρι τὴν Τρίτη 29 Ὀκτωβρίου 2019 μέλη τοῦ ΟΔΕΓ συμμετεῖχαν στὴν προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Β. Ἤπειρο ποὺ διοργάνωσε ὁ σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης».


13. Τὴν Πέμπτη 31η Ὀκτωβρίου καὶ τὴν Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΔΕΓ καὶ ἄλλων φορέων πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτιστικὴ Ὀργάνωση «Νόστος» τῆς Ἀργεντινῆς τὸ 5ο Διεθνὲς Ἑλληνικὸ Συνέδριο Νόστος 2019, στὴν Οἰκονομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπούενος Ἄιρες, μὲ θέμα «Ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ στὶς τέχνες καὶ στὶς ἐπιστῆμες».


14. Ἀπὸ τὴν Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τὸ Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, ὁ ΟΔΕΓ συμμετεῖχε γιὰ 10η φορά, ὡς συνδιοργανωτὴς στὸ 12ο Συνέδριο τῆς ΕΛΕΤΟ «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», ποὺ ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Ἱπποκράτη.


15. Τὸ Ἡμερολόγιο 2020, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα: «Οἱ Ολυμπικοὶ καὶ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες διὰ τῶν αἰώνων» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT