ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 23.03.2023

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)* καὶ ἡ Διεθνὴς Ἑλληνικὴ Ἕνωση (ΙΗΑ)** σᾶς προσκαλοῦν τὴν Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 καὶ ὥρα 20:00 στὴν διαδικτυακὴ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν 25η Μαρτίου 1821.


Συντονισθεῖτε στὸν σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/2592482838


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α


1. ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ (1΄)! - https://www.youtube.com/watch?v=qRK27yml6l8
2. Χαιρετισμὸς τῆς Προέδρου ΟΔΕΓ ὁμ. Καθηγήτριας κας Ἀριστέας Τόλια (2΄)
3. Χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου ΙΗΑ κ. Εὐαγγέλου Ρήγου (2΄)
4. Ἐνημέρωση γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Διδασκαλείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν Συντονιστὴ καὶ Δάσκαλο, Ὑποστράτηγο ἐ.ἀ. Δημήτρη Βόγγολη (2΄)
5. Πανηγυρικὸς Ἡμέρας ἀπὸ μαθήτρια τοῦ Διδασκαλείου στὸ Βέλγιο (2΄)
6. Ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ ΙΗΑ καπετὰν Εὐάγγελο Ρῆγο γιὰ τὸ πρόγραμμα στὰ Ἀκριτικὰ νησιὰ (2΄) καὶ ἀπαγγελίες ποιημάτων.
⦁ «Ἡ 25η Μαρτίου» Δαμουλὴς Γεωργαντᾶς ἀπὸ τὴν Γαῦδο.
7. Χαιρετισμὸς Καθηγήτριας τοῦ Διδασκαλείου κας Μάγδας Τσολάκη (2΄)
8. ΠΟΙΗΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ                                                       
α. «Τὸ 1821»              Ἀναστασία  ἀπὸ τὴν   Ἀμερική
β.  «Ἑλληνόπουλα»              Δάφνη        ἀπὸ τὸ        Βέλγιο
γ.  «Ἡ γενιὰ τοῦ εἰκοσιένα»      Ἀνδριανὴ   ἀπὸ τὸ Βέλγιο
δ. «Ἡ λευτεριὰ»                      Γιῶργος     ἀπὸ τὴν      Γαλλία
ε.  «Εὐαγγελισμὸς»                Λέσλεϋ     ἀπὸ τὸν       Καναδά         
ζ. «Σὰν τὴν Πατρίδα μου»   Κριστιὰν     ἀπὸ τὴν  Ἰταλία
η. «Εὐαγγελισμὸς»         Χριστίνα      ἀπὸ τὴν     Γεωργία
θ. «Τὰ  Ἑλληνόπουλα»         Γιῶργος      ἀπὸ τὴν  Ἰταλία
ι. «Ἀθάνατη Ἑλλάδα μας»  Γκαίηλ        ἀπὸ τὴν    Ἀμερική
κ. «Εὐαγγελισμὸς –Ἑλληνισμὸς» Χρστος ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία
9. Μαθητὲς τῆς Εἰρήνης Μαυροπούλου καὶ τοῦ Ἰωάννου Θεοδούλου ἀπὸ τὴν σχολὴ ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ»
α. «Τῶν Κολοκοτροναίων» (Δημοτικὸ-Κλέφτικο), Ἄρτεμις Λιλιοπούλου.
β. Ἀνδρέα Κάλβου: «Ὠδὴ ἑβδόμη, Τὸ Φάσμα», Νικολέττα Δασκαλάκη.
γ. Διονυσίου Σολωμοῦ: «Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» (ἀπόσπασμα),
Δήμητρα Χατζηπέτρου.
10. Μαθητὲς ἀπὸ τὸ Σχολεῖο «ΟΜΗΡΟΣ» τῆς Χειμάρας στὴν Ἀλβανία, μὲ τὸν Καθηγητή τους κύριο Ἐλευθέριο Φωτόπουλο.

ro 2022

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT