ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014

 

hmerologio 2014

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ «Σύνδεσμος τῶν Φίλων τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγητρίας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2014 μὲ θέμα «Ἑλλήνων Κόσμημα».


Οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώλησι τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ «Συνδέσμου οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ» θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.


Ἡ ἐργασία ἀναφέρεται στὰ κοσμήματα τὰ ὁποῖα ἔχουν διασωθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ κόσμο, τὰ ὁποῖα ἀνάγονται πολλὲς χιλιετίες πίσω στὴν Ἱστορία. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς παρουσίασης δὲν ἔγινε μὲ βάση μόνο τὴν ὀμορφιά τους, ἀλλὰ κυρίως τὴν ἀρχαιότητά τους καὶ τὴν χρηστική τους ἀξία. Γίνεται ἀκόμα λόγος γιὰ τὰ ὑλικὰ καὶ τὸν τρόπο τῆς κατασκευῆς τους, καθὼς καὶ τὸν σκοπὸ ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν, ποὺ δὲν ἦταν μόνο ὁ καλλωπισμός. Στὸν πρόλογο διευκρινίζεται ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ καταδείξει τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ποὺ ἐκδίδονται τὰ τελευταῖα δεκατρία χρόνια ἔχουν σχέσι μὲ τὸν Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὸ σήμερα.

 

Πρόκειται γιὰ συλλεκτικὸ κομμάτι καὶ ὄχι γιὰ ἕνα ἡμερολόγιο τοίχου.

 

Σᾶς παρακαλοῦμε ἐνισχύστε οἰκονομικὰ αὐτὴ τὴν προσπάθεια.

 

ΤΙΜΗ: 10 εὐρὼ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : 210 7718077

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT