ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΕΓ 21-12-2013

 

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;» 

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), ὁ Ὅμιλος Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) καὶ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» διοργανώνουν Ἡμερίδα μὲ θέμα : «Χρειαζόμαστε τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν Κόσμο;» στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον - Αἴθουσα Σαντορίνη 2 (Βασιλίσσης Σοφίας 46, Ἀθήνα), τὸ Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013 ἀπὸ τὶς 19:00 μέχρι τὶς 21:00.


Ἡ ἐκδήλωση ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκδήλωσης «Money Show Athens 2013», ποὺ διοργανώνεται στὶς 21 καὶ 22 Δεκεμβρίου 2013, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας. Κατὰ τὴν ἐκδήλωση θὰ μιλήσουν Ἕλληνες καὶ ξένοι καθηγητὲς τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, τὴν Ἰταλία, τὸ Μεξικὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἐρώτημα τοῦ τίτλου τῆς ἡμερίδας.


Εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ποὺ φοιτοῦν σὲ κλασικὰ λύκεια ἔχει μειωθεῖ αἰσθητὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν πλέον διακεκριμένα κλασικὰ λύκεια. Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου ἀκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα ἐκφράζονται ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ἀνάγκη διατήρησης τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὸ λύκειο.
Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο διοργανώνεται ἡ ἡμερίδα ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ, τὴν «Εὐρωκλάσικα» καὶ τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος».


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) ὑποστηρίζει ἀπὸ τὸ 1985 μὲ πολλοὺς τρόπους τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλες τὶς μορφές της σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ἐνδιαφέρεται ἑπομένως γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια σὲ ὅλον τὸν κόσμο, γιατὶ πιστεύει ἀφ’ ἑνὸς μὲν ὅτι τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι μία ζωντανὴ μορφὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἀφ’ ἑτέρου δέ, γιατὶ ἔχει διαπιστώσει, ὅτι ὅσοι ἔχουν διδαχθεῖ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ μποροῦν εὔκολα νὰ μάθουν Νέα Ἑλληνικὰ καὶ ὁπωσδήποτε εἶναι λάτρεις τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ της. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο διοργάνωνε ἢ συμμετεῖχε στὴν διοργάνωση τοῦ Διεθνοῦς Διαγωνισμοῦ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ 1997 ἕως τὸ 2010.


Ὁ Ὅμιλος Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) περιλαμβάνει ἐθνικὲς ἑταιρεῖες τῶν Καθηγητῶν τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τῶν Λατινικῶν ἀπὸ 20 χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἡ «Εὐρωκλάσικα» συμμετεῖχε στὸν Διεθνῆ Διαγωνισμὸ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ποὺ διοργάνωνε ὁ ΟΔΕΓ. Ὁ Ὅμιλος προσπαθεῖ μὲ πολλοὺς τρόπους νὰ βοηθήσει στὴν διατήρηση τῶν κλασικῶν λυκείων ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, γιατὶ πιστεύει ὅτι οἱ κλασικὲς σπουδὲς εἶναι μία ἀπὸ τὶς βάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.

 

Τὸ Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» εἶναι τμῆμα τοῦ Ἑλληνοβρετανικοῦ Κολλεγίου καὶ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1972. Διδάσκει τὰ Ἀρχαῖα καὶ τὰ Νέα Ἑλληνικὰ καθὼς καὶ τὰ Ἑλληνικὰ τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης σὲ ξένους ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου. Ἔχει μετάσχει σὲ πολλὰ εὐρωπαϊκὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ ἔχει ἀναπτύξει καινοτόμο ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Μεταξὺ αὐτῶν ἔχει ἀναπτύξει καὶ εἰδικὴ μέθοδο γιὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ ὅσους ἔχουν διδαχθεῖ Νέα Ἑλληνικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες :

Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ)
(κος Γεώργ. Παυλάκος), τηλ. : 210 77 180 77, τοτ. : 210 74 70 463,
ἠλ.-ταχυδρομεῖο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ἱστότοπος: www.odeg.gr 

 

Ὅμιλος Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν Καθηγητῶν Κλασικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμῶν (Euroclassica) (κος Χοσὲ Λουὶς Ναβάρο), τηλ. : 0034 607 503516, ἠλ.-ταχυδρομεῖο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
Ἱστότοπος : www.edugroup.at/praxis/portale/euroclassica

 

Σχολεῖο Ἑλληνικῶν Μέγας Ἀλέξανδρος
(κα Βασ. Καβάγια), τηλ. : 210 82 17 710, τοτ. : 210 82 15 025,
ἠλ.-ταχυδρομεῖο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ἱστότοπος : www.alexander-edu.org

 

Ἀκολουθεῖ τὸ Πρόγραμμα.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT