ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 2014

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 14/2/2014, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 καὶ ὥρα 18.00, στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

 

1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2013 ἕως 31/12/2013).

 

2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2013.

 

3. Παρουσίαση καὶ ἔγκριση προϋπολογισμοῦ ἔτους 2014.

 

4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2014 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.

 

5. Δωρητές - Εὐεργέτες - Μεγάλοι Εὐεργέτες.

 

Δικαίωμα συμμετοχῆς στὴν Τακτικ ΓενικΣυνέλευση ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, τὰ ὁποῖα θὰ τακτοποιήσουν τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἔναρξη τῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ψήφου στὶς ἀποφάσεις ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν ἐγγραφή τους (ἄρθρον 7 Καταστατικοῦ).

 

Οἱ Γενικὲς Συνελεύσεις, τακτικὲς καὶ ἔκτακτες, εὑρίσκονται σὲ ἀπαρτία μὲ τὴν παρουσία τοῦ 1/3 τουλάχιστον τῶν ταμειακῶς τακτοποιημένων Μελῶν (ἄρθρον 32 Καταστατικοῦ).

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Σὲ περίπτωση μὴ ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν 27η Μαρτίου 2014, ἡμέρα Πέμπτη τὴν ἴδια ὥρα (18.00) στὴν αἴθουσα «Δαίδαλος» τοῦ ἙλληνοβρετανικοΚολλεγίου στὸ κτήριο τῆς ὁδοῦ Ρεθύμνου 1Α (πλησίον Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου), χωρὶς τὴν ἀποστολὴ νέας προσκλήσεως.

 

Παρακαλοῦμε ἐπιβεβαιώσατε τὴν λήψη τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μέσω διαδικτύου μὲ ἕνα τηλεφώνημά σας στὴν Γραμματεία τοῦ Συλλόγου μας, στὸ τηλ. 210 77 180 77.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT