ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΔΕΓ ΣΤΟ 4ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR IN GREECE

 

Ἀγαπητὰ Μέλη – Ἀγαπητοὶ Φίλοι,

 

ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας συμμετέχει στὸ Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης «Γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 27 Μαΐου 2014, ἀπὸ τὶς 13:30 ἔως τὶς 19:30, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας.

 

Θὰ εἶναι μεγάλη μας χαρὰ νὰ παρευρεθεῖτε γιὰ νὰ στηρίξετε τὴν προσπάθειά μας, ὥστε νὰ ἀναδείξουμε τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μέσω διαδικτυακῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων.


Ὁ ΟΔΕΓ καὶ ἡ «LexiGram» θὰ ἀναλάβουν νὰ σᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὶς δράσεις τους καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸ ἐκπαιδευτικὸ λογισμικὸ καὶ τὰ λεξικὰ τῆς Ἀρχαίας καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Δίνεται ἔτσι ἡ δυνατότητα σὲ ὅλους νὰ διαμορφώσουν μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τοῦ ἔργου μας.


Εὐελπιστοῦμε, λοιπόν, στὴν ἀθρόα προσέλευσή σας, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους σας.

 

Μπορεῖτε νναγνώσετε τ πρόγραμμα το συνεδρίου στν κόλουθη διεύθυνση : http://csringreece.gr/forum/2014/agenda.php.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT