Ο ΟΔΕΓ ΣΤΟ 4o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CAPITAL LINK CSR IN GREECE

 

capital linkὉ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ ἄλλες 100 περίπου ΜΚΟ συμμετείχαν στὸ τέταρτο Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης - Capital Link CSRinGreece ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 27 Μαΐου 2014, στὸ Χίλτον τῆς Ἀθήνας ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς «Κεντρικῆς Ἕνωσης Ἐπιμελητηρίων» καὶ τοῦ «Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητήριου Ἀθηνῶν». 


Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὸ Συνέδριο καὶ νὰ προβάλλει σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο τὶς δραστηριότητες καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ ἐκπόνησε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram γιὰ ὅλες τὶς σχολικὲς βαθμίδες. Στόχος τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ ἀνάδειξη καὶ ἡ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.


Τὸ φετινὸ σύνθημα τοῦ Συνεδρίου «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» στόχευε στὴν ἀνάδειξη τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο οἱ ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις συνεισφέρουν στὴν οἰκοδόμηση ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος γιὰ τὴν Χώρα καὶ τὸν Ἕλληνα πολίτη.


Τὸ Συνέδριο τοῦ Capital Link CSRinGreece, ἀποτελεῖ μία γέφυρα ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου καθὼς ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ἡ κύρια πλατφόρμα ποὺ φέρνει κοντὰ στελέχη ἀπὸ τὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο ἀλλὰ καὶ εὐρὺ κοινὸ μὲ ἐκπροσώπους Συλλόγων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT