Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΓΙΝΕ ΦΕΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΑΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΩΤΕΥΣΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

(23 -29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

 

 

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας βραβεύει τὴν μαθήτρια Ana Cristina Ramirez Dominguez, ἡ ὁποία πρώτευσε στὸν διαγωνισμὸ Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ὁ ὁποῖος συνεχίζει νὰ διοργανώνεται στὸ Μεξικό.


Τὰ ἔξοδα ταξιδίου-φιλοξενίας τῆς μαθήτριας καὶ τῆς Καθηγήτριάς της, Sara Morales Flores, ἀνέλαβε τὸ Μέλος τοῦ ΟΔΕΓ, κος Γεώργιος Δολιανίτης, Ἐκπαιδευτικὸς – πρ. Σχολάρχης. Εἶναι γνωστὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἡ συμβολὴ τοῦ κυρίου Δολιανίτη στὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Τὸ 1970 ἐνέταξε στὸν μεταλυκειακὸ ἐκπαιδευτικό του Ὀργανισμὸ καὶ τὸ «Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ Πολιτισμοῦ γιὰ ξένους». Τὸ ἀξιόλογο τμῆμα τῆς βιβλιοθήκης του μὲ σπάνια βιβλία γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀπὸ τὸ 1476 ἔχει ἐκτεθεῖ σὲ δεκάδες πόλεις καὶ στὴν βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξάνδρειας τῆς Αἰγύπτου. Ὑπῆρξε Ἀντιπρόεδρος καὶ Γεν. Γραμματέας τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς.


Ὁ Διαγωνισμὸς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, διοργανώθηκε ἀρχικὰ ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας τὸ 1997 καὶ διεξήγετο μέχρι καὶ τὸ 2005. Τὸν χαρακτήρισαν Θεσμὸ καὶ τὸν στήριξαν μὲ τὴν Αἰγίδα τους οἱ Πρόεδροι τῆς Δημοκρατίας, τὸν στήριξαν οἰκονομικὰ τρεῖς Πρόεδροι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, καθιερώθηκε Διεθνὴς μὲ τὴν συμμετοχὴ μαθητῶν ἀπὸ τὸ Μεξικὸ καὶ 15 Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν μέχρι καὶ τὸ 2005. Τὸ 2006 μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συνεχίστηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων, τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά, τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Δελφῶν ἕως καὶ τὸ 2009.


Τὸ 2009-10 ὁ Διαγωνισμὸς ἔγινε μὲ μεγάλη συμμετοχὴ ἀλλὰ δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ βράβευση καὶ ἡ φιλοξενία τῶν μαθητῶν - Καθηγητῶν ἐπειδὴ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προέβαλε ἔλλειψη οἰκονομικῶν πόρων καὶ δὲν θέλησε νὰ κάνει χρήση τῆς χορηγίας τοῦ ΟΠΑΠ ὕψους 80.000 εὐρώ, τὴν ὁποία εἶχε ἐξασφαλίσει ὁ Ὀργανισμός μας.


Πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἕνα μεγάλο σφάλμα, γιατὶ ὁ διαγωνισμὸς δημιουργεῖ πολλαπλὰ καὶ προφανῆ ὀφέλη γιὰ τὴν Χώρα-ἐκπαιδευτικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά.

1.jpg2.jpg3.jpgΜὲ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ζήνωνα ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου κος Alberto Vital κι ἡ Πρέσβειρα κα Πολυξένη Στεφανίδου.Ὁ Ἑμμανουὴλ Βασιλάξης Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας (ἀριστερὰ) καὶ ἡ Γεωργία Βουτσιάνη, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας (δεξιά).7.jpgἩ-Σάρα-Μοράλες-κι-ἡ-Ἀνάγκη-Κριστίνα-.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT