ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΔΕΓ ΣΤΟ 5ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR in Greece

 

 Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας συμμετέχει  γιὰ δεύτερη χρονιὰ στὸ 5ο Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης «πιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία», ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ αὔριο, Πέμπτη 25 Ἰουνίου 2015, ἀπὸ τὶς 12:30 ἔως τὶς 19:30, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας.

Θὰ εἶναι μεγάλη μας χαρὰ νὰ παρευρεθεῖτε γιὰ νὰ στηρίξετε τὴν προσπάθειά μας, ὥστε νὰ ἀναδείξουμε τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα μέσω διαδικτυακῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων.

 

Ὁ ΟΔΕΓ καὶ ἡ «LexiGram» θὰ ἀναλάβουν νὰ σᾶς ἐνημερώσουν γιὰ τὶς δράσεις τους καὶ εἰδικότερα γιὰ τὸ ἐκπαιδευτικὸ λογισμικὸ καὶ τὰ λεξικὰ τῆς Ἀρχαίας καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας. Δίνεται ἔτσι ἡ δυνατότητα σὲ ὅλους νὰ διαμορφώσουν μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τοῦ ἔργου μας.

 

Εὐελπιστοῦμε, λοιπόν, στὴν ἀθρόα προσέλευσή σας, μαζὶ μὲ τοὺς φίλους σας.

 

csr

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT