ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΧΙΛΤΟΝ 25.06.2015

 

xilton 06.15.1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ ἄλλες 100 περίπου ΜΚΟ συμμετεῖχε στὸ 5ο Ἐτήσιο Συνέδριο Ἑταιρικῆς Κοινωνικῆς Εὐθύνης - Capital Link CSRinGreece ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Ἰουνίου 2015, στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον τῆς Ἀθήνας.

 

Ὁ ΟΔΕΓ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὸ Συνέδριο καὶ νὰ προβάλλει σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο τὶς δραστηριότητες καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα ποὺ ἐκπόνησε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Lexigram γιὰ ὅλες τὶς σχολικὲς βαθμίδες. Στόχος τοῦ Ὀργανισμοῦ εἶναι ἡ ἀνάδειξη καὶ ἡ διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

Τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Ἐπιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία» καὶ σκοπός του ἦταν ἡ ἀνάδειξη τοῦ τρόπου ἐνίσχυσης τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας καὶ Κοινωνίας μέσω τῆς ὑποστήριξης τῆς Ἐπιχειρηματικότητας καὶ τῆς Καινοτομίας.Εὐελπιστοῦσε νὰ προσφέρει στοὺς Συνέδρους καὶ ἰδιαίτερα στοὺς νέους ἐπιχειρηματίες ἕναν πρακτικὸ καὶ χρηστικὸ ὁδηγὸ ἐνίσχυσης καὶ χρηματοδότησης τῶν προτάσεών τους καθὼς καὶ παρουσίασης τῶν σημαντικῶν ἐπαφῶν ποὺ μποροῦν νὰ συμβάλλουν σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

 

xilton 06.15.2Τὸ Συνέδριο τοῦ Capital Link CSRinGreece, ἀποτελεῖ μία γέφυρα ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου καθὼς ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ἡ κύρια πλατφόρμα ποὺ φέρνει κοντὰ στελέχη ἀπὸ τὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο ἀλλὰ καὶ εὐρὺ κοινὸ μὲ ἐκπροσώπους Συλλόγων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT