ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 10.03.2016

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ Ἀθηνῶν, στὴν συνεδρίαση τῆς 09/2/2016, ἀπεφάσισε τὴν διενέργεια τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τὴν Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 καὶ ὥρα 11.00, στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, μὲ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως :

1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2015 ἕως 31/12/2015).
2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2015.
3. Παρουσίαση καὶ ἔγκριση προϋπολογισμοῦ ἔτους 2016.
4. Προτάσεις Δράσεως γιὰ τὸ 2016 καὶ ὁρισμὸς Ἐπιτροπῶν.
5. Δωρητές - Εὐεργέτες - Μεγάλοι Εὐεργέτες.
6. Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ
τὸ ἔτος 2016.
7. Ἄλλα θέματα.

 

Δικαίωμα συμμετοχῆς στὴν Τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευση ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, τὰ ὁποῖα θὰ τακτοποιήσουν τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις μέχρι καὶ τὴν ἔναρξη τῆς Συνελεύσεως. Δικαίωμα ψήφου στὶς ἀποφάσεις ἔχουν τὰ Τακτικὰ Μέλη, ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ἐγγραφή τους (ἄρθρον 7 Καταστατικοῦ).


ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Σὲ περίπτωση μὴ ἐπιτεύξεως ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν 17η Μαρτίου 2015, ἡμέρα Πέμπτη τὴν ἴδια ὥρα (11.00) καὶ στὸν ἴδιο τόπο (γραφεῖα ΟΔΕΓ, Φαραντάτων 31, Ἀμπελόκηποι), χωρὶς τὴν ἀποστολὴ νέας προσκλήσεως.

prosklisi 10 03 16

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT