ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΑΝΕΚΤΥΠΟΜΝΟἱ Ἐκδόσεις Πανέκτυπον, μὲ χορηγὸ ἐπικοινωνίας τὸν ΟΔΕΓ, στὴν προσπάθειά τους νὰ ἀναδείξουν καὶ νὰ στηρίξουν ἀνθρώπους μὲ συγγραφικὸ ταλέντο, διοργάνωσαν τὸν Φεβρουάριο τὸν πρῶτο τους Διαγωνισμὸ Συγγραφῆς Διηγήματος, μὲ θέμα «Τὸ Ταξίδι» καὶ ἔπαθλο τὴν δωρεὰν ἔκδοση τῶν βιβλίων τῶν τριῶν πρώτων νικητῶν.

Ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ ποιότητα τῶν συμμετοχῶν ξεπέρασαν τὶς ἀρχικὲς προσδοκίες: λάβαμε πάνω ἀπὸ 150 συμμετοχές, οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν πραγματικὰ ἀξιόλογες, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία τῆς ἐπιλογῆς νὰ γίνεται ὅλο καὶ δυσκολότερη. Δὲν ἦταν μόνο ὁ ὄγκος τῆς ἐργασίας, ἀλλὰ κυρίως ἡ θλίψη μας γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ κάθε περίπτωση θὰ ὑπῆρχαν ἀδικημένοι. Ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν ἔργων ἐπιλέξαμε 24, τὰ ὁποῖα εἶχαν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προδιαγραφὲς γιὰ μία ἐπιτυχημένη ἀπὸ πλευρᾶς περιεχομένου ἔκδοση, καὶ μὲ ἀκόμη δυσκολότερη διαδικασία ὁδηγηθήκαμε στὴν ἐπιλογὴ τῶν τριῶν νικητῶν καὶ προχωρήσαμε στὴν ἔκδοση τῶν βιβλίων τους:

 

1. «Πρὸς τὸ τέλος», συλλογὴ διηγημάτων τῆς ἰατροῦ-νευρολόγου Μηλέβας Ἀναστασιάδου.

2. «Σκέψεις καὶ Ψίθυροι», συλλογὴ διηγημάτων τῆς μαθήτριας Β΄ Λυκείου Κωνσταντίνας Καντζιοῦ (Τὸ βιβλίο ἐξαντλήθηκε καὶ προχωρήσαμε σὲ ἀνατύπωση).

3. «Μία φορὰ καὶ μία στιγμή», συλλογὴ διηγημάτων τῆς φιλολόγου Ἑλένης Λαμνάτου.

  

Τὰ βιβλία τους κυκλοφόρησαν στὶς 20/6/2013, στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικὸ καὶ μπορεῖτε νὰ τὰ ἀναζητήσετε σὲ ὅλα τὰ διαδικτυακὰ βιβλιοπωλεῖα μέσω τῆς βάσης τῆς Βιβλιονέτ, στὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Amazon, στὸ eshop τῶν Ἐκδόσεων Πανέκτυπον καί, κατόπιν παραγγελίας, σὲ ὅλα τὰ βιβλιοπωλεῖα στὴν Ἑλλάδα. 

  

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς συμμετέχοντες καὶ ὑποσχόμαστε νὰ ἐπανέλθουμε σύντομα μὲ νέο διαγωνισμό.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT