ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΟΔΕΓ 09.02.2017

 

Mὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε χθὲς (9 Φεβρουαρίου 2017 καὶ ὥρα 11π.μ.) στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους, ἡ Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση τοῦ Συλλόγου.

 

Τὰ θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως ἦταν :


1. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Πεπραγμένων (1/1/2016 ἕως 31/12/2016).


2. Ἀπολογισμὸς καὶ ἔγκριση Οἰκονομικῆς διαχειρίσεως ἔτους 2017.


3. Παρουσίαση καὶ ἔγκριση προϋπολογισμοῦ ἔτους 2017.


4. Προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κατάστασης τοῦ ΟΔΕΓ.


5. Ἐξουσιοδότηση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν κατάρτιση προϋπολογισμοῦ γιὰ τὸ ἔτος 2017.

 

 

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν θεμάτων, ἀκολούθησε ἡ «Κοπὴ τῆς πίτας» τοῦ Συλλόγου μας γιὰ τὸ Νέον Ἔτος 2017.

 

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ ὅλους ὅσοι βοήθησαν στὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Συλλόγου μὲ τὴν εὐγενικὴ προσφορά τους.

 

 

 

gen.sin.09.02.17

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT