ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΜΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΑΠΟ 26.10.2017 ΕΩΣ 30.10.2017

 ithaki

 

Ἀκολουθοῦμε τὰ βήματα τοῦ Ὀδυσσέα ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν Ἰθάκη (27 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ.) ἕως τὴν ἡμέρα τῆς μνηστηροκτονίας (30 Ὀκτωβρίου 1207 π.Χ.).


Μετέχουμε στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώνει ὁ Σύλλογος «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ» μὲ τὴν ὑποστήριξη καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Ἰθάκης.


Διαβάζουμε μὲ τὴν σειρὰ τὶς ραψωδίες τῆς Ὀδύσσειας στοὺς τόπους ποὺ ἔγιναν τὰ γεγονότα ἐπάνω στὸ νησὶ τῆς Ἰθάκης.

 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 7718077, 6973309925

 

 

Ἀκολουθεῖ τὸ πρόγραμμα.

 

1η ἡμέρα: Πέμπτη 26/10/17


Ἀναχώρηση στὶς 07.30 ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μὲ προορισμὸ τὸ λιμάνι τοῦ Ἀστακοῦ, μὲ πρώτη στάση μας στὸ ὕψος τῆς Ἀκράτας, στὸ «Auto Grill», ὅπου θὰ ἀπολαύσουμε τὸ πρωινό μας καφεδάκι. Στὴν συνέχεια μέσω τῆς γέφυρας Ρίου –Ἀντιρρίου θὰ περάσουμε ἀπὸ τὸ νησάκι τοῦ Αἰτωλικοῦ καὶ θὰ φτάσουμε στὸ λιμάνι τοῦ Ἀστακοῦ ὅπου στὶς 13.15 θὰ ἐπιβιβαστοῦμε στὸ καράβι μας μὲ προορισμὸ τὴν φιλόξενη καὶ ρομαντικὴ Ἰθάκη, πατρίδα τοῦ πολυμήχανου ὁμηρικοῦ ἥρωα Ὀδυσσέα, θρῦλος, ἱστορία καὶ σημεῖο ἀναφορᾶς πνευματικῶν ἀνθρώπων. Ἄφιξη στὸ λιμάνι τοῦ Πισαετοῦ, ἀναχώρηση γιὰ τὸ Βαθύ, ποὺ εἶναι ἡ πρωτεύουσα καὶ τὸ κύριο λιμάνι τοῦ νησιοῦ, τακτοποίηση στὸ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο μας «Mentor Hotel». Βράδυ ἐλεύθερο γιὰ βόλτα μὲ τὰ πόδια καθὼς τὸ ξενοδοχεῖο μας βρίσκεται σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὸ ἐμπορικὸ κέντρο καὶ τὴν πλατεῖα. Διανυκτέρευση.


2η ἡμέρα: Παρασκευὴ 27/10/17


Πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὸ λιμάνι τοῦ Φόρκυνα (λιμάνι τῶν Δεξῶν) ὅπου στὶς 09.00 θὰ παρακολουθήσουμε τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα. Ἔπειτα ἀπὸ τὶς 11.30- 12.30 θὰ ξεναγηθοῦμε στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Ἰθάκης στὸ Βαθύ, ποὺ περιλαμβάνει εὑρήματα ἀπὸ τὰ Γεωμετρικὰ ὡς τὰ Ρωμαϊκὰ χρόνια ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς στὸν Ἀετὸ καὶ στὶς ἄλλες θέσεις. Τὸ μεσημέρι ἐλεύθερο γεῦμα, καὶ θὰ ἀναχωρήσουμε γιὰ τὴν Σπηλιὰ στὶς Ρίζες (σὲ σημεῖο ὅπου ἔχει πρόσβαση τὸ λεωφορεῖο), πρὸς τὰ νοτιοανατολικὰ τῆς Ἰθάκης γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα (15.00 – 17.30). Κάποιοι ἐρευνητὲς πιστεύουν ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ ὁμηρικὸ Σπήλαιο τοῦ Εὐμαίου, ὅπου ὁ βοσκὸς τοῦ Ὀδυσσέα εἶχε τὰ ζῶα του, κυρίως λόγω τοῦ μεγάλου μεγέθους καὶ τῆς χωρητικότητάς του. Ἐπιστροφὴ στὸ ξενοδοχεῖο μας. Δεῖπνο ἐλεύθερο, διανυκτέρευση.


3η ἡμέρα: Σάββατο 28/10/17


Πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὴν Σπηλιὰ Ρίζες (ὁ ὁδηγὸς θὰ μᾶς ἀφήσει σὲ σημεῖο ὅπου ἔχει πρόσβαση τὸ λεωφορεῖο) ὅπου ἀπὸ τὶς 09.00 ἕως τὶς 12.00 θὰ παρακολουθήσουμε τὰ δρώμενα μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Τηλέμαχου στὴν Ἰθάκη, μετάβαση στὴν καλύβα τοῦ Εὐμαίου στὴν μεγάλη σπηλιὰ Ρίζες καὶ συνάντηση μὲ τὸν Ὀδυσσέα. Ἔπειτα ἀπὸ 12.30 - 13.30 ἐπίσκεψη καὶ ξενάγηση στὸ Ναυτικὸ Λαογραφικὸ Μουσεῖο τῆς Ἰθάκης στὸ Βαθύ, ἡ συλλογὴ τοῦ ὁποίου περιλαμβάνει περισσότερα ἀπὸ 1.500 ἐκθέματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων παλιὲς φωτογραφίες, πίνακες καραβιῶν Ἰθακήσιων πλοιοκτητῶν, ναυτικὰ ὄργανα καὶ στολές, ἔγγραφα καὶ βιβλία τῆς Ἐμποροναυτικῆς Σχολῆς Σταθάτου, ποὺ λειτούργησε στὸ νησὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα καὶ ἦταν ὀνομαστὴ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Στὴν λαογραφικὴ συλλογὴ στὸν δεύτερο κυρίως ὄροφο τοῦ Ναυτικοῦ – Λαογραφικοῦ Μουσείου Ἰθάκης ὁ ἐπισκέπτης μπορεῖ νὰ περιηγηθεῖ ἀνάμεσα σὲ παλαιὰ ἐργαλεῖα καὶ χαρακτηριστικὰ ἀντικείμενα διαφόρων ἐπαγγελμάτων, σὲ σκεύη οἰκιακῆς χρήσης ἀπὸ τὴν ζωὴ στὴν Ἰθάκη τὸν 19ο καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα. Κοσμήματα, ροῦχα ἀλλὰ καὶ ἔπιπλα τῆς ἀστικῆς τάξης τοῦ νησιοῦ μεταφέρουν στὴν ζωὴ τῶν πλουσιότερων οἰκογενειῶν τῆς κοινωνίας τοῦ νησιοῦ. Μεσημεριανὸ γεῦμα (ἐλεύθερο) καὶ τὸ ἀπόγευμα παρακολούθηση τῆς παλιᾶς ταινίας «Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Ὀδυσσέα». Ἐλεύθερο δεῖπνο, διανυκτέρευση.


4η ἡμέρα: Κυριακὴ 29/10/17


Πρωινὸ καὶ ἀναχώρηση γιὰ τὸν Σταυρό, ποὺ εἶναι ἕνα ὄμορφο κεφαλοχώρι, χτισμένο σὲ κομβικὸ σημεῖο, στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ νησιοῦ καὶ κέντρισε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἀρχαιολόγων γιὰ τὴν πιθανὴ ὁριοθέτηση τῆς Ὁμηρικῆς πόλης καὶ τοῦ Ὀδυσσειακοῦ Ἀνακτόρου. Ἀπὸ τὶς 10.00 -13.00 ἐπίσκεψη στὴν ἐκκλησία τοῦ Σωτῆρα, ποὺ δεσπόζει στὴν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ – στὴν Προτομὴ τοῦ Ὀδυσσέα, μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Εὐχὴν Ὀδύσσεια» στὴν πλατεῖα καὶ ξενάγηση στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Σταυροῦ καὶ στὴν ἀρχαιολογικὴ συλλογὴ καὶ στὴν ἔκθεση ντοκουμέντων τῆς Ὀδύσσειας. Μεσημεριανὸ γεῦμα ἐλεύθερο, καὶ ἀπὸ τὶς 14.30 -ἕως 18.30 θὰ παρακολουθήσουμε τὰ δρώμενα μαζὶ μὲ τὸν Τηλέμαχο, τὸν Ὀδυσσέα καὶ τὸν Εὔμαιο στὸ παλάτι τοῦ Ὀδυσσέα στὸν Σταυρὸ τῆς Ἰθάκης. Δεῖπνο ἐλεύθερο, διανυκτέρευση.


5η ἡμέρα: Δευτέρα 30/10/17


Πρωινὸ καὶ «check out» ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο μας. Ἀπὸ τὶς 09.30 - 14.00 παρακολουθοῦμε καὶ διαβάζουμε μαζὶ γιὰ τὸν ἀγῶνα τοξοβολίας ποὺ ἔθεσε ἡ Πηνελόπη καὶ τελικὰ γιὰ τὴν μνηστηροκτονία, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ ποίημα γίνεται μετὰ τὸ γεῦμα πάλι στὸν Σταυρό, τὸ μεσημέρι θὰ γευματίσουμε ὅπου ὁ καθένας ἐπιθυμεῖ στὸν Σταυρό, ἐνῶ συνεχίζονται οἱ ἀπαγγελίες. Στὶς 14.00 ἀναχώρηση γιὰ τὸ λιμάνι τοῦ Πισαετοῦ καὶ ἐπιβίβαση στὸ πλοῖο μας στὶς 15.00, μὲ προορισμὸ τὸ λιμάνι τοῦ Ἀστακοῦ καὶ ἐν συνεχεία στὴν Ἀθήνα γεμᾶτοι ἀπὸ ὄμορφες εἰκόνες καὶ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸ ταξίδι μας.


Καλό μας ταξίδι!

 

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις ἀκολουθοῦμε τοὺς ντόπιους (πολῖτες, μαθητὲς), οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν πρωτοβουλία τῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλὰ μετέχουμε καὶ ἐμεῖς ἀπαγγέλλοντας, ὅσοι θέλουμε, ἀπὸ τὶς παραπάνω ραψωδίες.

 

Γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς πενθήμερης ἐκδρομῆς, ποὺ θὰ γίνει στὴν Ἰθάκη κατὰ τὶς ἡμερομηνίες Πέμπτη 26/10/17 ἕως Δευτέρα 30/10/17 προσφέρονται:


· Πολυτελῆ, κλιματιζόμενα, τουριστικὰ λεωφορεῖα ἐγκεκριμένου τύπου γιὰ τὴν μεταφορά καὶ τὶς περιηγήσεις βάσει τοῦ προγράμματος.
· Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις μὲ πρωινὸ στὸ ξενοδοχεῖο ΜΕΝΤΟR HOTEL στὴν Ἰθάκη.
· Ἀσφάλεια ἀστικῆς εὐθύνης.
· Ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια ἐπιβατῶν καὶ πούλμαν ἀπὸ Ἀστακὸ –Ἰθάκη -Ἀστακὸ
· 3 ἡμέρες ξενάγηση ἀπὸ ἔμπειρη ξεναγό.
· ΦΠΑ 24%


TIMH:


Στὴν τιμὴ τῶν 220,00 € ἕκαστος σὲ δίκλινο δωμάτιο μὲ πρωινό.


Ἐπιβάρυνση μονόκλινου δωματίου γιὰ ὅλες τὶς ἡμέρες : 60,00€.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θὰ τηρηθεῖ σειρὰ προτεραιότητας.

 

008 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ delas photography

 

005 e in ithaca

 

004i in ithaca

 

002 ithaca

 

001 islands

 

007 3O361L

 

 

003 ithaca

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT