ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ 09.01.2018

 

Ὁλοκληρώθηκε μὲ ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα» τῶν συγγραφέων Εὐφημίας Ἀττανάση καὶ Ἀθανάσιου Κόρμαλη, τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο Χίλτον, στὴν αἴθουσα «Θάλεια 2», τὴν 9η Ἰανουαρίου 2018, στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show Athens 2017».


Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ).


Συντονίστρια τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια, ἡ ὁποία, ἀφοῦ εἰσήγαγε τοὺς παρευρισκόμενους στὸ θέμα, ἔδωσε τὸν λόγο στὴν κα Γεωργία Λαμπρογιώργου, Ἐκπαιδευτικὸ καὶ Συγγραφέα. Ἡ κα Γ. Λαμπρογιώργου κατέθεσε τὴν προσωπική της ἐμπειρία ὡς ἀποσπασμένη ἐκπαιδευτικὸς στὰ Ἑλληνόφωνα χωριὰ τῆς Κάτω Ἰταλίας ἑστιάζοντας σὲ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς περιοχῆς, ποὺ περιγράφονται στὸ βιβλίο.


Ἀκολούθως μίλησε ὁ κος Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος-Θεολόγος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε τόσο στοὺς στενοὺς δεσμοὺς τῆς Μητέρας Ἑλλάδας μὲ τὶς ἀποικίες στὴν Κάτω Ἰταλία, ὅσο καὶ στὰ ἔθιμα, στὶς γιορτὲς (ταραντισμός), στὰ μνημεῖα (ταφικὰ ἀφιερώματα) καὶ στὰ γλωσσικὰ ἰδιώματα (γκρῆκο).


Ἡ κα Τόλια παρουσίασε τοὺς συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου, τὴν κα Εὐφημία Ἀττανάση καὶ τὸν κο Ἀθανάσιο Κόρμαλη. Ἡ κα Εὐφ. Ἀττανάση, Φιλόλογος στὸ Κοριλιάνο τῆς Ἰταλίας, μέσω προβολῆς εἰκόνων καὶ βίντεο, ἀναφέρθηκε στὶς τελετουργίες καὶ παραδόσεις τοῦ Σαλέντο ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα μέχρι σήμερα. Ὁ κος Ἀθανάσιος Κόρμαλης, Δικηγόρος-Πολιτικὸς Ἐπιστήμων καὶ πρ. Προέδρος τοῦ ΟΔΕΓ ἀναφέρθηκε στὴν προσπάθειά του γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ διάσωση τῆς ἑλληνοσαλεντινῆς καὶ ἑλληνοκαλαβρέζικης διαλέκτου (γκρῆκο).


Τέλος, ὁ κος Γεώργιος Παυλάκος, Γεν. Γραμματέας τοῦ ΟΔΕΓ μὲ σύντομη ἀναδρομὴ καὶ παράλληλη προβολὴ εἰκόνων στὶς δράσεις-προγράμματα τοῦ Συλλόγου (Φιλοξενία μαθητῶν ἀπὸ τὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα σὲ κατασκηνώσεις, φιλοξενία ἀτόμων τρίτης ἡλικίας, διοργάνωση τοῦ 6ου Παγκοσμίου Γλωσσολογικοῦ Συνεδρίου στὸ Μεσαιωνικὸ Κάστρο τοῦ Κοριλιάνο κ.ἄ.), παρουσίασε τὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια τοῦ ΟΔΕΓ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου καὶ τῆς Λαϊκῆς Παράδοσης τῶν Ἑλληνοφώνων χωριῶν.


Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸ μουσικὸ ταξίδι στὰ χωριὰ τῆς Καλαβρίας καὶ τῆς Σαλεντινῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ συγκροτήματος «Encardia», Κων/νο Κωνσταντάτο καὶ Ναταλία Κοτσάνη.

Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωση ἔχουν ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ΟΔΕΓ www.odeg.gr  στοὺς παρακάτω συνδέσμους :

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 09.01.2018 - ΜΕΡΟΣ 1ο

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ 09.01.2018 - ΜΕΡΟΣ 2ο

 

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT