ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 11.02.2018

 

 

Μὲ βάση τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση AΣ 17889 (ΦΕΚ, Τεῦχος β΄1384/ 24.04.2017) καθιερώθηκε ἡ 9η Φεβρουαρίου ὡς Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ ἑορτασμοῦ διοργανώνουμε ἐκδήλωση τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 17:00 - 19:00 στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο (Μέγαρο Παλαιᾶς Βουλῆς, Σταδίου 13, Ἀθήνα).


Στὴν ἐκδήλωση θὰ μιλήσουν ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν ὀργανωτῶν καὶ μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Μαραθῶνα καὶ τοῦ Γυμνασίου τῶν Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ θὰ παρουσιάσουν ἐργασίες σχετικὲς μὲ τὴν οἰκουμενικὴ διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.


Χαιρετισμὸ θὰ ἀπευθύνει ὁ Ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς (ΕΓΚ), Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς κ. Ἀντ. Κουνάδης.


Τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης θὰ ἀνακοινωθεῖ σὲ ἑπόμενο δελτίο τύπου.


Μετὰ τιμῆς

Ἀριστέα Τόλια                   Βασίλειος Φίλιας                      Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς


Πρόεδρος ΟΔΕΓ                   Πρόεδρος ΕΓΚ                         Πρόεδρος τοῦ Σχολείου

                                                                                                 «Μέγας Ἀλέξανδρος»

 

11 02 2018

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT