ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΕΓ 2017

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2017 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 5 (106) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 6 (107) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2017 καὶ 7 (108) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 8 (109) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2017 (σελίδες 288), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr.


3. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4. Τὴν ἀνανέωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


5. Tὴν Κυριακή 8 Ἰανουρίου 2017, στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον, πραγματοποιήθηκε  ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μηχανισμὸς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης». Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ κ.κ. :  Μίνα Καπέλλου,  Φιλόλογος καὶ Μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΟΔΕΓ  , μὲ θέμα: «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα : Ἐργαλεῖο ἐπικοινωνίας, οἰκονομικῆς, πολιτικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης». Ἡ Ναταλία Μπάσενκο, Καθηγήτρια τῆς Ἕδρας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μαριούπολης μὲ θέμα : «Ἡ κοινωνικο-πολιτιστικὴ διάσταση τῆς διδασκαλίας τῆς ΝΕ γλώσσας, ὡς συνιστῶσα τῆς διαμόρφωσης διαπολιτιστικῆς ἐπικοινωνίας». Ἡ Dragica Fabjan Andritsakos, Καθηγήτρια στὸ Kλασικὸ λύκειο τῆς Λιουμπλιάνας μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς μέσο ἐκμάθησης τοῦ Σλοβενικοῦ Πολιτισμοῦ». Ἡ Σιμὸν Λὲ Μπαρόν, Γλωσσολόγος - Συγγραφέας μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας ὡς πρώτη «ξένη» γλῶσσα στὰ σχολεῖα τῶν κρατῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε.». Ὁ Παναγιώτης Κοντός, Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μὲ θέμα : «Τὸ πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν».


6. Tὴν Δευτέρα 9 Ἰανουρίου 2017, στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον, πραγματοποιήθηκε  ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἡ δυναμικὴ τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν». Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ κ.κ. : Ἀλεξάνδρα Ροζοκόκη, Ἐρευνήτρια Α΄ στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: «Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα: πίθος ἀγαθῶν». Ὁ Ἀνδρέας  Μαρκαντωνάτος, Καθηγητὴς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μὲ θέμα : «Ἡ Ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Δημόσιο Σχολεῖο: Δυνατότητες καὶ Προοπτικές». Ὁ Ἀναστάσιος Στέφος, Ἐπίτιμος σχολικὸς σύμβουλος, Πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων, με θέμα : «Τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση». Ὁ Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «ΜΕΓΑΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», μὲ θέμα : «Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες καὶ ἀντίστοιχα ἐκπαιδευτικὰ βοηθήματα».


7. Τὴν Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, ὁ ΟΔΕΓ πραγματοποίησε Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους.


8. Ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 24 Μαρτίου  ἕως τὴν Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, επ' εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου 1821 καὶ στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων του  Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), μέλη καὶ  φίλοι του συμμετεῖχαν στὴν προσκυνηματικὴ ἐξόρμηση ποὺ διοργάνωσε ὁ Σύλλογος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» στοὺς τρεῖς νομοὺς τῆς Θράκης. Σὲ ἐκδήλωση ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Πνευματικὸ Κέντρο «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βισβίζη», τὰ Μέλη μας ἐνίσχυσαν οἰκονομικὰ τὸ ἔργο του.


9. Τὸ Σάββατο 8 Ἀπριλίου 2017 καὶ ὥρα 18.00 - 20.00 ὁ ΟΔΕΓ σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Ὁμοσπονδία Ἑλλήνων Ἐκπαιδευτικῶν Ἀμερικῆς» καὶ μὲ τὸν Ὀργανισμὸ «Ἑλληνικὴ Παιδεία Ἀμερικῆς», πραγματοποίησε ἐκδήλωση στὴν Ν. Ὑόρκη, στὸ Manhattan, μὲ θέμα: «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Πολυεπίπεδη Διαχρονία». Οἱ ὁμιλητὲς ποὺ ἐπωμίστηκαν τὰ ἔξοδα ταξιδιοῦ καὶ διαμονῆς ἦταν οἱ κ.κ. : Ἡ κα Ἀριστέα Τόλια, Ὁμ. Καθηγ. Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ καὶ Γ.Γ. τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ διανόηση στὴν Δύση». Ὁ κος Κώστας Κατσιγιάννης, Πολιτικὸς Μηχ/κὸς Ε.Μ.Π., τ. Γεν. Διευθυντὴς ΕΟΤ, μὲ θέμα : «Ἡ συμβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτιστικοῦ τουρισμοῦ». Ἡ κα Βελουδία Παπαδοπούλου, Καθηγ. Θεολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν, Κοσμήτωρ Θ.Σ.Ε.Κ., μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἁγία Γραφή». Ὁ κος Νῖκος Παπαποστόλου, Ἐπιχειρηματίας, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς, μὲ θέμα : «Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία χθές- σήμερα – αὔριο».


10. Τὸν Μάιο 2017 ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) μετὰ ἀπὸ τὸ αἴτημα τῆς Μεξικανικῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Σπουδῶν «Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC) ἀπένειμε βραβεῖο στοὺς νικητὲς τοῦ διαγωνισμοῦ «Olimpiadas Grecolatinas» στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Λατινικὴ Ἐτυμολογία ποὺ διοργάνωσε τὸ Πανεπιστήμιο UNAM (Ἐθνικὸ Αὐτόνομο Πανεπιστήμιο τοῦ Μεξικοῦ).


11. Μὲ ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. ὁ ΟΔΕΓ συμμετέχει ὡς ἱδρυτικὸ μέλος στὸν Σύλλογο «Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Ὀδυσσέα», ἐμπνευστὴς τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ τ. Πρόεδρός του, κος Κ. Καρκανιᾶς.


12. Ἀπὸ τὴν 21η Ὀκτωβρίου έως τὴν 31η Ὀκτωβρίου 2017 διοργανώθηκαν τὰ πρῶτα «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», δηλαδὴ οἱ φετινὲς ἐκδηλώσεις τοῦ προγράμματος : «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΟΠΙΚΟ ΣΥΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ-ΜΟΥΣΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ».


13. Τὸ Ἡμερολόγιο 2018 ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα «Οἱ δοῦλοι στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT