ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 16.03.2018

 

Τὴν Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σὲ σῶμα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο (ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 13ης Μαρτίου 2018) τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν, ὡς ἀκολούθως :

 

1. Πρόεδρος : Τόλια Ἀριστέα.


2. Α΄ Ἀντιπρόεδρος : Σηφακάκης Βασίλειος.


3. Β΄ Ἀντιπρόεδρος : Ἀγαπίδου Εὐστρατία.


4. Γενικὸς Γραμματέας : Παυλάκος Γεώργιος.


5. Εἰδικὸς Γραμματέας : Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος.


6. Ταμίας : Κατσίνα Ἰωάννα.


7. Δημόσιες Σχέσεις : Σκλατινιώτη Ἰουλία.


8. Μέλος : Τερζάκης Σταῦρος.


9. Μέλος : Τσάτσος Χρῆστος.
 


Μέλη Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς :
 
1. Γεωργιόπουλος Ἄρης.


2. Εὐαγγέλλου Εὐάγγελος.


3. Κατσίμπας Χαράλαμπος.

 

05

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT