ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 31.05.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 31η Μαΐου 2018 καὶ ὥρα 19.00 στὸ Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» στὸ Μοντεβιδέο στὴν Οὐρουγουάη, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.


Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ἡ Διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος κ. Μαργαρίτα Λαρριέρα, πολλὰ ἄτομα ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἀλλὰ καὶ ἕνα πλῆθος μαθητῶν ποὺ ἔχουν διδαχθεῖ ἢ διδάσκονται τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.

 

* Εὐχαριστοῦμε τὸν φίλο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Γεώργιο Γκλέτσο γιὰ τὶς φωτογραφίες.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT