ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΔΕΓ ΣΤΟ «INSTITUTO GRIEGO ATENAGORAS I» ΣΤΟ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 01.06.2018

 

Στὸ πλαίσιο τῶν στόχων γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τὴν ἐνίσχυσή της στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα μελῶν του ταξίδεψε στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ ἀπὸ 28 Μαΐου ἕως 8 Ἰουνίου 2018.


Τὴν 1η Ἰουνίου 2018 καὶ ὥρα 11.30 στὸ «Instituto Griego Atenagoras I.» στὸ Μπουένος Ἄιρες σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ σχολείου κ. Σοφία Ἀντώνογλου καὶ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Νόστος» Καθ. Χριστῖνα Τσαρδίκου, πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια.


Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθησαν ὁ Μητροπολίτης Ἀργεντινῆς καὶ Ἔξαρχος Νοτίου Ἀμερικῆς κ. Ταράσιος, ὁ Ἕλληνας Πρέσβυς στὴν Ἀργεντινὴ κ. Δημήτριος Ζεβελάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Καρυάτιδες» Καθ. Τζέρρι Μπρινιόνε, ἐκπρόσωποι πνευματικῶν ἱδρυμάτων, κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν φορέων καὶ πολλὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Ἀργεντινῆς.

 

* Εὐχαριστοῦμε τὸν φίλο τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Γεώργιο Γκλέτσο γιὰ τὶς φωτογραφίες.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT