ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2019

 

«ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»

 

hmerologio 2019

 

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, ὁ Σύνδεσμος «Οἱ Φίλοι τῆς Μαριούπολης» ἐξέδωσε τὴν ἐργασία τῆς Ἀσπασίας Σχοινᾶ, Φιλολόγου Καθηγήτριας, γιὰ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2019, μὲ θέμα «Χρόνος καὶ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες».

 

Ἡ ἐργασία εἶναι μία ἐμπεριστατωμένη παρουσίαση τοῦ θέματος τοῦ ὑπολογισμοῦ τοῦ χρόνου ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ κόσμο.

 

Στὸν πρόλογο διευκρινίζεται ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ εὐαισθητοποιήσει τὰ νέα παιδιά μας γιὰ νὰ γίνουν ὑποστηρικτὲς καὶ συνεχιστὲς τῆς Φυλῆς μας μὲ τὴν ἀκριβὴ γνώση τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας, γι' αὐτὸ καὶ τὰ θέματα τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν, ποὺ ἐκδίδονται τὰ τελευταῖα δεκαοκτὼ χρόνια, ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ καὶ τὴν συνέχειά του.

 

Ἐκτὸς ἀπ' αὐτὸ σημειώνεται ἐπίσης, ὅτι οἱ εἰσπράξεις ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ ἡμερολογίου, ποὺ ἐκδόθηκε μὲ δαπάνες τοῦ Συνδέσμου τῶν «Φίλων τῆς Μαριούπολης» καὶ τῶν Ἐκδόσεων «ΨΥΧΟΓΙΟΣ», θὰ διατεθοῦν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὶς περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.


Πρόκειται γιὰ συλλεκτικὸ κομμάτι καὶ ὄχι γιὰ ἕνα ἡμερολόγιο τοίχου.

 

ΤΙΜΗ: 10 εὐρὼ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : 210 7718077

 

hmerologio-1a.jpghmerologio-2a.jpghmerologio-3a.jpghmerologio-4a.jpghmerologio-5a.jpghmerologio-2019.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT