ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

 

Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ὁμιλεῖται ἀδιαλείπτως γιὰ περισσότερες ἀπὸ 2 χιλιετίες. Ἐκφραζόμαστε καθημερινὰ  χρησιμοποιώντας «ἀρχαῖες» λέξεις χωρὶς νὰ ἔχουμε συνειδητοποιήσει τὴν προέλευσή τους. Μὲ ἀφορμὴ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὡς «νεκρῆς γλώσσας» ὁ «ΟΔΕΓ» καὶ ἡ Ἑταιρεία «Lexigram» ἀποφάσισαν νὰ σᾶς προσφέρουν σὲ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα μερικὰ παραδείγματα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι χρησιμοποιοῦμε αὐτούσιες ἢ μέσα σὲ σύνθετες λέξεις τῆς «νεκρῆς» αὐτῆς γλώσσας. 

 

Ἀκολουθοῦν μερικὰ παραδείγματα στὴν ἀρχαία καὶ στὴν νεοελληνικὴ γλῶσσα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν συνέχεια τῆς γλώσσας μας.

 

 

3aaa

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT