ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΕΓ 2018

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2018 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

1. Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη 1 (110) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2 (111) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2018 καὶ 3 (112) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (113) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2018 (σελίδες 234), τὸ ὁποῖον ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2. Τὴν ἀνανέωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ ἡ σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς μας σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4. Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


5. Tὴν Δευτέρα 8 Ἰανουρίου 2018, στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον, πραγματοποιήθηκε  ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς φιλολόγου συγγραφέως Φωτεινῆς Καϊμάκη μὲ τίτλο : «Μὲ τὴν φτερούγα τοῦ ταξιδιοῦ, τὰ ἡμερολόγια τῆς Πούλιας καὶ τῆς Καλαβρίας ἀπὸ τὸ 1994 μέχρι τὸ 2015» τῶν ἐκδόσεων «ἐν πλῷ».


6. Tὴν Τρίτη 9 Ἰανουρίου 2018, στὸ Ξενοδοχεῖο Χίλτον, πραγματοποιήθηκε  ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῶν συγγραφέων Εὐφημίας Ἀττανάση καὶ Ἀθανάσιου Κόρμαλη μὲ τίτλο : «Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα» τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός». 


7. Τὴν Πέμπτη 11 Ἰανουρίου 2018,  στὸν πολυχῶρο «Κολοκύθι» πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ συγγραφέα Μπάμπη Κατσίμπα μὲ τίτλο :  «Τὸ τραγούδι τῶν Σειρήνων στὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη», τῶν ἐκδόσεων «ΦΙΛΙΑ» ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ καὶ τὸν Σύνδεσμο Ἱστορικῶν Συγγραφέων. 


8. Τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018, στὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ, τὴν Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονoμιὰ (ΕΓΚ) καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος». 

 

9. Τὴν Τρίτη 13 Μαρτίου 2018, ὁ ΟΔΕΓ πραγματοποίησε Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση καὶ διενέργεια Ἐκλογῶν στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους. Ἀκολούθησε ἡ «Κοπὴ τῆς πίτας» τοῦ Συλλόγου γιὰ τὸ Νέον Ἔτος 2018.


10. Τὴν Παρασκευὴ 16 Μαρτίου 2018, συγκροτήθηκε σὲ σῶμα τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο (ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τῆς 13ης Μαρτίου 2018) τοῦ Ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἀθηνῶν, ὡς ἀκολούθως : Πρόεδρος : Τόλια Ἀριστέα. Α΄ Ἀντιπρόεδρος : Σηφακάκης Βασίλειος. Β΄ Ἀντιπρόεδρος : Ἀγαπίδου Εὐστρατία. Γενικὸς Γραμματέας : Παυλάκος Γεώργιος. Εἰδικὸς Γραμματέας : Τσουτσουλόπουλος Χρῆστος. Ταμίας : Κατσίνα Ἰωάννα. Δημόσιες Σχέσεις : Σκλατινιώτη Ἰουλία. Μέλος : Τερζάκης Σταῦρος. Μέλος : Τσάτσος Χρῆστος.


11. Τὴν Παρασκευὴ 23 Μαρτίου 2018,  στὸ Παλάτι Παλμιέρι, στὴν ἑλληνόφωνη ζώνη τῆς Ἀπουλίας, πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῶν συγγραφέων Εὐφημίας Ἀττανάση καὶ Ἀθανάσιου Κόρμαλη μὲ τίτλο : «Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα» τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός» ἀπὸ τὸν Salvatore Tommasi, Γλωσσολόγο, μελετητὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Παραδόσεων. 

 

12. Τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου 2018, στὸ Τοπικὸ Κέντρο Ἡλικιωμένων τοῦ Δήμου τοῦ Σολέτο, Ἑλληνοφώνου χωριοῦ τῆς Ἀπουλίας πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῶν συγγραφέων Εὐφημίας Ἀττανάση καὶ Ἀθανάσιου Κόρμαλη μὲ τίτλο : «Στὸν οἶστρο τῆς Παράδοσης - Ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Σαλεντινὴ Ἑλλάδα» τῶν ἐκδόσεων «Πελασγός». 


13. Τὴν Τρίτη 17 Ἀπριλίου 2018, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων Ἀμφιθέατρο «Ἀντώνης Τρίτσης» πραγματοποιήθηκε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ συγγραφέα Βλάση Ἀγτζίδη μὲ τίτλο : «Ἐμεῖς καὶ τὸ Ἰσλὰμ – Ἡ Συνάντηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὸν Ἀραβο-Μουσουλμανικὸ Κόσμο» τῶν ἐκδόσεων «ΠΑΤΑΚΗ». Στὴν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν οἱ κ.κ. : Βασίλειος Σηφακάκης, Φιλόλογος - Θεολόγος καὶ Βασίλειος Θ. Μεϊχανετσίδης, Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Μελέτης Γενοκτονιῶν.


14. Τὴν Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, στὸ Ἵδρυμα «Μαρία Τσάκος» στὸ Μοντεβιδέο στὴν Οὐρουγουάη πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος κ. Μαργαρίτα Λαρριέρα μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια. Τὰ Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ μετέβησαν μὲ δικά τους ἔξοδα.


15. Τὴν  Παρασκευὴ 1 Ἰουνίου 2018, στὸ «Instituto Griego Atenagoras I.» στὸ Μπουένος Ἄιρες πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση σὲ συνεργασία μὲ τὴν Διευθύντρια τοῦ σχολείου κ. Σοφία Ἀντώνογλου καὶ τὴν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου «Νόστος» Καθ. Χριστῖνα Τσαρδίκου μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Παιδεία - Οἰκουμενικὸς Ἀνθρωπισμὸς» ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθ. Ἀριστέα Τόλια. Τὰ Μέλη τοῦ ΟΔΕΓ μετέβησαν μὲ δικά τους ἔξοδα.1.

 

16. Tὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου 2018, στὶς 10 τὸ πρωί ὁ ΟΔΕΓ πραγματοποίησε ἐπίσκεψη στὸν Πύργο τῆς Βασιλίσσης.

 


17. Τὸ Ἡμερολόγιο 2019 ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα « Χρόνος καὶ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT