ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

rhto 14 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 14.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση
Ταὐτὸ δ' οὐχὶ γίγνεται δόκησιν εἰπεῖν κἀξακριβῶσαι λόγον.-[Σοφοκλῆς, Τραχίνιαι, στ. 425-426 (Λίχας)].

Απόδοση
Δεν είναι το ίδιο να αναπαράγεις μια φήμη με το να γνωρίζεις την αλήθεια.
Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.
Proposition du jour

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT