ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 15.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

rhto 15 08 2016Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι τῶν ἔξω τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσητ' ἐχθρούς - (Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω, παρ. 61).


Απόδοση


Γιατί δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να νικήσετε τους εχθρούς που βρίσκονται έξω από την πόλη, αν δεν τιμωρήσετε πρώτα τους εχθρούς που βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
Il n'est en effet pas possible, il n'est pas possible de venir à bout des ennemis du dehors, aussi longtemps que vous n'aurez pas châtié les ennemis de l'intérieur.- (Démosthène- Sur les affaires de la Chersonèse) paragr.61 )

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT