ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 16 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 16.08.2016.

Σημερινή πρόταση


Oἷ γ' αὐτῷ κακά τεύχει ἀνήρ ἄλλῳ κακά τεύχων, ἡ δέ κακή βουλή τῷ βουλεύσαντι κακίστη - (Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 265-266).


Απόδοση 


Κάνει κακό στον εαυτό του όποιος κάνει κακό στον άλλον, ενώ η κακή σκέψη είναι χειρότερη για όποιον την κάνει.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
L'homme qui fait du mal à autrui s’en fait aussi à lui-même ; un mauvais jugement est toujours terrible pour le juge. (Hésiode- Les travaux et les jours).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT