ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 21 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 20.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

τοῦ καὶ ἀπειρέσιοι πωτῶντ' ὄρνιθες ὑπὲρ κεφαλᾶς, ἀνὰ δ' ἰχθύες ὀρθοὶ κυανέου 'ξ ὕδατος ἅλλοντο καλᾷ σὺν ἀοιδᾷ - (Σιμωνίδης ο Κεῖος).


Απόδοση :


Πάνω απ᾽ το κεφάλι του πετούσαν αμέτρητα πουλιά, και στ᾽ όμορφο τραγούδι του τα ψάρια πετάγονταν μέσ᾽ από την γαλάζια θάλασσα.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
Au dessus de sa tête, volaient des milliers d'oiseaux , et sur ce joli refrain les poissons sautillaient dans la mer azurée. (Simonide).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT