ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 29.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 29 08 2016 1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 29.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Ἢν δὲ νικῶμεν, ἔφη, ὃ πολλοῖς δὴ κρατοῦσι τὴν τύχην ἀνέτρεψε, φυλάξασθαι δεῖ τὸ ἐφ' ἁρπαγὴν τραπέσθαι· ὡς ὁ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ' ἀνήρ ἐστιν, ἀλλὰ σκευοφόρος· (Ξενοφών - Κύρου Παιδεία 4.2. 25).


Απόδοση :


Aν νικήσουμε πρόσθεσε, πρέπει να προσέξουμε κάτι που συχνά φέρνει ατυχία, πρέπει να αποτρέψουμε την λεηλασία∙ γιατί αυτός που το κάνει αυτό δεν είναι άνδρας, αλλά αχθοφόρος.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
Si nous remportons la victoire, ajouta-t-il, gardez-vous d'une chose qui a souvent renversé la fortune des vainqueurs : ne vous mettez pas à piller : le pillard n'est plus un homme, c'est un goujat, (Xénophon - Cypropédie).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT