ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 31.08.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 31 08 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 31.08.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Τοσούτου ἄξιος ἕκαστός ἐστιν, ὅσου ἄξιά ἐστι ταῦτα, περὶ ἃ ἐσπούδακεν. (Μᾶρκος Αὐρήλιος- Τὰ εἰς ἑαυτόν).


Απόδοση :


Ο καθένας αξίζει τόσο, όσο αξίζουν εκείνα για τα οποία κοπιάζει.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
chacun vaut , autant valent les choses auxquelles il donne ses soins.( Marc Aurèle- Pensées pour moi-même).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT