Η ΛΟΓΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 01 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook ἡ λόγια φράση/Ἔκφραση τῆς ἡμέρας : 01.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Ὑπείκω τοῖς καιροῖς.


Ερμηνεία: συμμορφώνομαι με τις (εκάστοτε) περιστάσεις.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT