ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 08 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 08.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση 

 

Δούλοι γάρ καί δεσπότης ούκ άν ποτε γένοιντο φίλοι - (Πλάτων).


Απόδοση :


Διότι οι δούλοι και ο τύραννος ποτέ δεν θα γίνουν φίλοι.


Dictons et proverbes en grec ancien- Vous pouvez bien entendu commenter ou donner votre avis.


Proposition du jour
Parce qu'il ne saurait y avoir d'amitié entre les esclaves et les maîtres - (Platon).

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT