ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 16 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 16.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

Εἰσὶ γὰρ δὴ οἱ περὶ τὰς τελετὰς ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δὲ τε παῦροι. (Πλάτων- Φαίδων - 69C).


Απόδοση :


Πολλοί έλαβαν μέρος εις τα (Ελευσίνια) μυστήρια, αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT