ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 21.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 21 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 21.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα, ὃς μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε. (ΗΡΟΔΟΤΟΣ -Ἱστορίαι - [1.25.2]).


Απόδοση :


Έργο του Γλαύκου από την Χίο, που πρώτος αυτός από όλους τους ανθρώπους βρήκε τον τρόπο για να συγκολλά το σίδερο.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT