ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 22 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 22.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

«Τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὕς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα». ΣΩΚΡΑΤΗΣ-(Ξενοφ. Ἀπομνημ. 1, στ', 14).

 


Απόδοση :


Ξετυλίγοντας τους θησαυρούς των παλαιών σοφών, αυτούς που εκείνοι κατέγραψαν και μας άφησαν σε βιβλία, τους εξετάζω μαζί με τους φίλους μου και αν κάτι μας φαίνεται καλό, το κρατούμε.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT