ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 24.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 24 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 24.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

ἔξεστι γάρ μοι μή λέγειν ἅ μή τελῶ [Αισχύλος, Ευμενίδες, στ. 899 (Αθηνά)].


Απόδοση :


δεν μπορώ να υπόσχομαι αυτά που δε μπορώ να κάνω.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT