ΤΟ ΡΗΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 25.09.2016

 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,

 

rhto 25 09 2016Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ ἡ ἑταιρεία Lexigram προσφέρουν στοὺς διαδικτυακούς τους φίλους στὸ Facebook τ ρητ τῆς ἡμέρας : 25.09.2016.

 

Σημερινή πρόταση

 

δέδοικα μή σου γλῶσσ᾽ ὑπερβάλληι κακοῖς -(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ - Ἱππόλυτος 924).


Απόδοση :


Φοβάμαι ότι οι δυστυχίες σου κάνουν τη γλώσσα σου να τρέχει αχαλίνωτη.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT