ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.

 

misahlidis

 

Ἡ προσφορὰ τοῦ Αὐγούστου συνεχίζεται καὶ τὸν μῆνα Σεπτέμβριο!


Τὸ Ἵδρυμα Ἱστορικῶν Μελετῶν (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) προσφέρει τὴν τελευταία του ἔκδοση «Ἡ Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία τοῦ Κώστα Μισαηλίδη», Οἱ Ἀνταποκρίσεις του ἀπὸ τὸ Μέτωπο (1919-1922) μαζὶ μὲ τὸ ντοκιμαντὲρ «Ἡ Ἀνατολὴ Ἔδυσε», στὴν τιμὴ τῶν 15€.

 

ekdilosi misailidi polemiko 5


Ἡ προσφορὰ ἰσχύει γιὰ παραγγελίες στὰ τηλέφωνα τοῦ ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. (210 6669131 / 140).


Σᾶς εὐχαριστοῦμε!

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT