ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «EΛΠΙΣ»ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

 

periodiko elpisΚυκλοφόρησε τὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «EΛΠΙΣ», τὸ ὁποῖο ἐκδίδει δίγλωσσα ὁ Ἐκδοτικὸς Οἶκος τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας καὶ ἀπευθύνεται ἔτσι τόσο στὸν Ἕλληνα ὅσο καὶ στὸν Ρουμᾶνο ἀναγνώστη. Ξεφυλλίστε το σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὴν ἱστοσελίδα :

http://www.uniunea-elena.ro/Storage/ART1749/Magazine.htm .  


Οἱ τυχεροὶ ποὺ θὰ ἔχουν στὸ χέρι τους τὴν ἔντυπη μορφή, ἐκτὸς τοῦ ἐξαιρετικοῦ πλούσιου περιεχομένου του, θὰ χαροῦν καὶ τὴν ἑλκυστικὴ γραφή του.
Τὸ περιοδικὸ «ΕΛΠΙΣ» εἶναι δεμένο μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας, σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἵδρυσής της.


Ἐκδόθηκε πρώτη φορὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1993 ὑπὸ τὴν μορφὴ μιᾶς ὀχτασέλιδης ἐφημερίδας μὲ μηναία ἔκδοση, ἀπὸ μία ὁμάδα τεσσάρων ἀνθρώπων μόνο καὶ μὲ τὴν ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ ὑποστήριξη τοῦ ρουμανικο κράτους. Ἐμφανίζεται στὴν μορφὴ αὐτὴ μέχρι τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1997 ὅταν, γιὰ πρώτη φορὰ, ἐκδίδεται ὡς περιοδικὸ μὲ μηναία ἢ τριμηνιαία ἔκδοση.


Ὁ σημερινὸς ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἡ κυρία Μαριάννα Ἀλέκου, τὴν μετάφραση τὴν ὑποστηρίζει ἡ κυρία Λεμονιὰ Κιριὰκ Γουσοπούλου, τὸ ντιζάιν ἡ κυρία Θεοδώρα Ἀβραμίδη, τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό , ὁ κύριος Πάουλ Πασκουλέτε καὶ μόνιμοι ἀνταποκριτὲς-ἐθελοντὲς- εἶναι ἡ Γκαμπριέλα Παπαευθυμίου καὶ ἡ Ἄντζελα Μπράτσου ἀπὸ τὴν Ἀθήνα καὶ ὁ Ἀπόστολος Πατελάκης ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ προσεχτικὴ ἐπίβλεψη τοῦ Πρόεδρου τῆς Ἕνωσης, τοῦ κυρίου Δράγκος Γκαμπριὲλ Ζησόπολ, εἶναι καθοριστική.


Τὸ περιοδικὸ προσφέρει μία ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ σημερινοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ παλαιοῦ ἐνδιαφέροντος Ἑλληνικοῦ μικρόκοσμου τῆς Ρουμανίας, ἀπὸ πολιτιστική, οἰκονομική, καὶ πολιτικὴ ἄποψη. Ἡ Πατρίδα εἶναι παροῦσα μὲ ὅ,τι πιὸ σημαντικὸ συμβαίνει ἐκεῖ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Διασπορά της.


Ὅλοι ποὺ γράφουν στὸ περιοδικὸ συμμερίζονται τὴν ἰδέα τῆς προώθησης, ἀνάπτυξης καὶ ἔκφρασης τῆς ἐθνικῆς, πολιτιστικῆς, γλωσσολογικῆς καὶ θρησκευτικῆς ταυτότητας τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Ρουμανίας. Ἡ ὕλη του καλύπτει ἕνα εὐρὺ φάσμα θεματολογίας. Ἀναπτύσσει θέματα ποὺ ἔχουν σχεδὸν μονιμότητα καὶ μὲ τίτλους ὅπως: «Ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν κοινοτήτων», «Ἐκδηλώσεις», «Νέα ἀπὸ τὴν Ρουμανία», «Νέα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Διασπορά», «Εἰσαγωγὴ στὴν Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία», «Ἀπὸ τὴν ἀτζέντα τοῦ Βουλευτοῦ τῆς Ἕνωσης Ἑλλήνων τῆς Ρουμανίας- Δρ. Δ. Γ. Ζησόπολ», κ.τλ.


Καλὴ ἀνάγνωση!


Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἕνωση τῆς Ρουμανίας,
Ἄντζελα Μπράτσου

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT