ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

 

sideri ymnosΤὸ βιβλίο τῆς κας Αἰκατερίνης Σιδέρη εἶναι μία ζωντανή, ρέουσα συνομιλία μὲ τὴν ψυχὴ τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀληθὴς ὑπόστασή της, ἡ ἄναρχη, ἀπεριόριστη, ἀτελεύτητη, ὡς ἀκριβῶς εἶναι, παρουσιάζεται καὶ στὸ μοναδικὸ πέρασμά της διακρίνουμε τὶς περιόδους : Κοσμογονία, Πνευματικὴ Γένεσις, Προϊστορία, Ἀρχαϊκὸς κόσμος, Κλασσικὴ Ἑλλάδα, Μέγας Ἀλέξανδρος – Ἑλληνιστικοὶ χρόνοι, Ἑλληνορωμαϊκὸς πολιτισμός, Ἔλευση Χριστοῦ, Βυζάντιο, 1821, Μικρὰ Ἀσία καὶ 1922, 1940 – 41, Ἐμφύλιος, Μακεδονικό, Κύπρος, Β. Ἤπειρος - Εὔξεινος Πόντος, Ὀρθοδοξία, σημερινὴ ἐποχή, ἐπίλογος. Τίποτε στατικό, οὔτε στέρεο, γιατὶ ἡ ροὴ τῶν ἰδεῶν συνέχει ὁλόκληρη τὴν διαδρομή της, στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο παρουσιάζοντας τὸ ἑνιαῖο τῆς ψυχῆς της.

Εἶναι τὸ γέννημα, ἕνας καρπός, μία ἀφιέρωση στὴν ἰδιοσύστατη πατρίδα, ἡ κατάδειξη τῆς ἀτέρμονης δημιουργίας της, εἶναι τὸ κληροδότημα τῶν προγόνων μας. Τῆς ἱστορίας, ἡ πορεία τοῦ ἐλεύθερου πνεύματος, ἡ παρουσίαση τῶν ἐθνικῶν χαρακτηριστικῶν μας, ἡ διασφάλιση τῶν ἀξιῶν, εἶναι τὸ ἔργο τῆς πατρίδος μας· ἐμφυσᾶ ζωὴ σὲ ὅ,τι μερικὸ ἐλλειπές, κατεστημένο σήμερα δεσμεύει τὴν πατρίδα, κείμενα, ἑρμηνεῖες, ἀναφορές, ἀναλύσεις, ἐπεξηγήσεις. Διαλύει ἄπνοες προσεγγίσεις, ρηχὲς ἐμβαθύνσεις, ἀσεβεῖς ἁπλουστεύσεις, ἀνίερες ἀναθεωρήσεις. Καὶ κοινωνεῖ τὴν ζῶσα ψυχὴ τῆς πατρίδος, ποὺ ὑψοῦται, διδάσκουσα τὰ τέκνα της νὰ μὴν ποτὲ λησμονήσουν ὅτι εἶναι ζωντανοὶ πυρῆνες, λαμπροί, ἐλεύθεροι συνεχιστὲς τῶν τιμημένων προγόνων τους· καὶ ἀναμένει τὴν καινὴ δημιουργία τους, τὴν συνέχεια τῆς προσφορᾶς στὸν ἄνθρωπο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ : http://ayrous.gr/ekdoseis/#ymnos

 

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT