ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ

 

fryktories kapellou

 

Τὸ 5ο βιβλίο ποίησης τῆς Μίνας Καπέλλου μὲ τίτλο «Φρυκτωρίες» χωρίζεται σὲ 4 ἐπιμέρους ἑνότητες μὲ τὰ ἑξῆς θέματα:
 
1) Νεανικὲς μνῆμες
 
2) Κοινωνικὰ- φιλοσοφικὰ ποιήματα
 
3) Ἐρωτικά
 
4) Σκωπτικά.
 

Ἡ ποιήτρια μάχεται μέσα ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη καθημερινὴ ἀγωνία νὰ ἐνσκήψει στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ κόσμου. Ἀντικείμενο τῆς ποίησής της, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μακρόχρονης λογοτεχνικῆς πορείας της, εἶναι ὁ ἄνθρωπος σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς καὶ σὲ κάθε ἡλικία. Στὶς «Φρυκτωρίες», ἡ ποιητικὴ ματιά της στρέφεται καὶ πρὸς ἐκείνους ποὺ διανύουν τὸ ἀπομεσήμερο τῆς νιότης.


Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου ἔχει κυριολεκτικὴ καὶ μεταφορικὴ σημασία. Οἱ φρυκτωρίες εἶναι οἱ ἀναμμένες δᾶδες ποὺ στὴν ἀρχαιότητα χρησίμευαν ὡς τηλεπικοινωνιακὰ μέσα γιὰ μετάδοση σημαντικῶν εἰδήσεων. Οἱ ποιητὲς εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μεταφέρουν φωτεινὰ σήματα-μηνύματα στὸν ἐπαρκῆ ἀναγνώστη, κρατοῦν πυρσοὺς καὶ μὲ τοὺς στίχους τοὺς στοχεύουν στὴν καρδιά, προβληματίζουν, εὐαισθητοποιοῦν, συγκινοῦν, παρακινοῦν γιὰ περαιτέρω σκέψεις.


Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες ποιητικὲς συλλογές, ἡ Μ. Καπέλλου ἔχει γράψει σύντομη ἱστορία τοῦ θεάτρου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὶς μέρες μας (Θεατρικὲς διαδρομές), συλλογὴ διηγημάτων (Τὰ χελιδόνια τῆς βροχῆς) καὶ ἄρθρα σὲ διάφορα περιοδικά. Ἐπίσης ἔχει μεταφράσει ποιήματα Γάλλων καὶ Ἄγγλων ποιητῶν.

 

Ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου «ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ»,θὰ γίνει στὴν αἴθουσα Λόγου καὶ Τέχνης «24 Γράμματα», στὴν Λεωφόρο Πεντέλης 77 (Χαλάνδρι), τὴν Παρασκευὴ 14 Δεκεμβρίου 2018 καὶ ὥρα 19.30 μ.μ.


 Τὸ βιβλίο θὰ παρουσιάσουν οἱ κυρίες: 


1. Βάσω Κωσταρίδη, Λογοτέχνης- Καθηγήτρια Γαλλικῶν


2. Ἰωάννα Κοτσαρίνη, Πολιτισμολόγος- τ. Δ/ντρια ΕΛΤΑ


 3. Λία Ἀθανασοπούλου, Δικηγόρος- Δρ Νομικῆς, Πρόεδρος Συλλόγου Ἀποφοίτων Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς «Ἁγ. Ἰωσήφ».

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT