ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

XILTON 11.2009 1Ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας μαζὶ μὲ τὸ  Σχολεῖο Ἑλληνικῶν «Μέγας Ἀλέξανδρος» πραγματοποίησαν τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου, στὸ ξενοδοχεῖο ΧΙΛΤΟΝ, 18.00 – 21.00, ἡμερίδα μὲ θέμα : «ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», στὸ πλαίσιο τοῦ Πολυσυνεδρίου «Money Show». Ἡ Ἡμερίδα ὀργανώθηκε μὲ μερικὴ χορηγία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἱδρύματος «Παύλου καὶ Ἀλεξάνδρας Κανελλοπούλου».


Κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἡμερίδας ἀπηύθυναν χαιρετισμοὺς ἀπὸ τὸν ΟΔΕΓ ὁ Πρόεδρος κος Κων. Καρκανιᾶς καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος κος Βασ. Σηφακάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς ΠανελληνίουXILTON 11.2009 2 Ἑνώσεως Φιλολόγων κος Ἀν. Στέφος καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς κος Γ. Δολιανίτης ἐνῶ ἀναγνώστηκε ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων κου Νικήτα Κακλαμάνη. Ἀκολούθησαν οἱ πραγματικὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς προσκεκλημένους εἰσηγητές, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἀπὸ 5 διαφορετικὲς Χῶρες.


Κατὰ τὴν ἡμερίδα παρουσιάστηκε στοὺς παρισταμένους ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ ἐξωτερικὸ ὅσον ἀφορᾶ στὴν διδασκαλία τῆς Νέας Ἑλληνικῆς σὲ μαθητὲς Κλασικῶν Λυκείων, σὲ φοιτητὲς Κλασικῆς κατευθύνσεως καὶ σὲ Κλασικοὺς Φιλολόγους.

  

XILTON 11.2009 3Ἐπίσης ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι οἱ ξένοι Φιλόλογοι κατανοοῦν τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τῆς γλώσσας μας καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν ὡς βάση γιὰ τὴν διαδρομὴ ἀπὸ τὴν μητέρα Ἀρχαία Ἑλληνικὴ στὴν γνήσια θυγατέρα της Νέα Ἑλληνική.
Τέλος, ἀναδείχθηκε ἡ οἰκονομική, πολιτιστικὴ καὶ πολιτικὴ σημασία τῆς διδασκαλίας τῆς Νέας Ἑλληνικῆς στὰ πολλὰ ἑκατομμύρια τῶν Εὐρωπαίων, οἱ ὁποῖοι μαθαίνουν ἢ γνωρίζουν στοιχειωδῶς Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

 

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT