ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2020

 

Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2020 πραγματοποιήσαμε τὰ παρακάτω :

 

1.    Τὴν σύνταξη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ», τεύχη Τεῦχος 1 (118) ΙΑΝ. - ΜΑΡΤ. 2 (119) ΑΠΡ. - ΙΟΥΝ. 2020 καὶ Τεῦχος 3 (120) ΙΟΥΛ. - ΣΕΠΤ. 4 (121) ΟΚΤ. - ΔΕΚ. 2020 (σελίδες 232), τὸ ὁποῖον  ἀναρτήθηκε στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


2.    Τὴν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδας, μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο καθὼς καὶ τὴν σύνταξη καὶ προβολὴ τοῦ περιοδικοῦ μας στὸν ἱστότοπό μας : www.odeg.gr ἀπὸ τὴν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, Χριστίνα Τεμπέλη.


3.    Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας στὸ «Facebook», μὲ  ὑλικὸ γιὰ τὶς δραστηριότητες, τὶς ἐκδηλώσεις, τὰ προγράμματα διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλο τὸν κόσμο.


4.    Τὴν καθημερινὴ ἐνημέρωση τῆς σελίδας μας στὸ «Facebook» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» μὲ φωτογραφίες ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν ἀπὸ καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.


5.    Ἀπὸ τὴν Τετάρτη 15 Ἰανουαρίου 2020, ὁ ΟΔΕΓ σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἐρευνητὴ καὶ συγγραφέα Κωνσταντῖνο Χατζηγιαννάκη, δρ. Ε.Μ.Π., προσέφεραν δωρεὰν σὲ μία ὁμάδα 10 ἀτόμων, 2 δίωρα μαθήματα τὸν μῆνα μὲ θέμα : «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἐτυμολογία».


6.    Tὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς «Παγκόσμιας Ἡμέρας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» μὲ θέμα : «Ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ διανόηση ὡς θεμέλιο τῶν Ἐπιστημῶν» ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ), τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica» καὶ τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος». Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισαν ἡ Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ, Καθηγήτρια κα Ἀριστέα Τόλια, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Πολιτισμοῦ «Μέγας Ἀλέξανδρος», κ. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Φιλολόγων «Euroclassica», Καθ. Christian Laes ἔστειλε τὸν χαιρετισμό του, τὸν ὁποῖο ἀνέγνωσε ἡ κα Ἀριστέα Τόλια. Βάσει τοῦ προγράμματος οἱ μαθητὲς τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἰλίου, τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὀργανισμοῦ «Θεμιστοκλῆς», τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Ἱστορίας καὶ Φιλοσοφίας «Ἑλληνικὴ Ἀγωγή», τοῦ 4ου ΓΕΛ Κατερίνης, τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἰόνιος Σχολή», τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου Ἁγίων Ἀναργύρων, τῆς Σχολῆς Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν «ΦΡΟΝΕΙΝ», τοῦ Πολιτιστικοῦ Χώρου «Αἰγηίς» καὶ τοῦ 5ου ΓΕΛ Πετρούπολης παρουσίασαν τὶς ἐργασίες τους.  


7.    Τὴν Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, ὁ ΟΔΕΓ ἀνέστειλε τὴν προγραμματισμένη Τακτικὴ Γενικὴ Συνελεύση στὰ γραφεῖα τοῦ Ὀργανισμοῦ στὴν ὁδὸ Φαραντάτων 31 στοὺς Ἀμπελοκήπους.


8.    Ἀπὸ τὸ Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 ὁ ΟΔΕΓ σὲ συνεργασία μὲ τὸ σωματεῖο «INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION» (IHA), ἀνακοίνωσαν τὴν ἔναρξη παρακολούθησης διαδικτυακῶν μαθημάτων Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὁμάδες μαθητῶν, φοιτητῶν καθὼς ἐπίσης καὶ ἐνηλίκων χάρη στὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ καθηγητῶν.


9.    Τὸ Ἡμερολόγιο 2021, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὅπως καὶ κάθε χρόνο ἡ κα Ἀσπασία Σχοινᾶ μὲ θέμα: «Ἡ διατροφὴ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων» προωθήθηκε σὲ μέλη καὶ φίλους τοῦ ΟΔΕΓ, τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου διατέθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία φροντιστηρίων ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας Ἑλληνοπαίδων, στὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ Μοναστηρίου τῶν Σκοπίων καὶ τοῦ Βορείου Πόντου.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT