ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΛΛΗΝΟΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

PROSKLISI 21.02.2014

 

 

Ἡ Πρεσβεία τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα καὶ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) διοργανώνουν ἐκδήλωση μὲ θέμα :  «Παρουσίαση τοῦ 1ου Ἑλληνοκροατικοῦ Λεξικοῦ», στὴν Στοὰ τοῦ Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 καὶ Σταδίου, Ἀρσάκειο Μέγαρο, Ἀθήνα), τὴν Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 καὶ ὥρα 19:00.

 

 

 

Α΄ Μέρος. Χαιρετισμοί :


α. Dr. Ivan Velimir Starčević, Πρέσβης τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας  στὴν Ἑλλάδα.
β. Κωνσταντῖνος Καρκανιᾶς, Πρόεδρος τοῦ ΟΔΕΓ.

 

Β΄ Μέρος. Παρουσίαση τοῦ Λεξικοῦ :


α. Παναγιώτης Ἀσημόπουλος, Φιλόλογος, Καθηγητὴς στὴν Στρατιωτικὴ  Σχολὴ Εὐελπίδων.
β. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
γ. Koraljka Crnković, Καθηγήτρια, Κλασικὴ Φιλόλογος - Ἑλληνίστρια, Συγγραφέας τοῦ Λεξικοῦ.

 

Γ΄ Μέρος. Ἀπόδοση ἑλληνικῶν καὶ κροατικῶν μουσικῶν ἔργων ἀπὸ τὸν Mislav Režić, σολίστ καὶ καθηγητὴ κιθάρας.

 

Συντονιστὴς τῆς ἐκδηλώσεως θὰ εἶναι ὁ Πρεσβευτής-Σύμβουλος τῆς Πρεσβείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κροατίας στὴν Ἑλλάδα, Καθηγητὴς κος Aleksandar Sunko.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT