ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΞΗ» - ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

filomila 3Ἀποστολὴ ἐξετελέσθη!! Ἡ Φιλομήλα βρέθηκε! Καὶ ὄχι μόνο ἡ Φιλομήλα, ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι της, ὁ Κάστορας, ὁ Σκίουρος, ὁ Φασιανὸς καὶ ἡ οἰκογένεια τοῦ Πελεκάνου. Πρόκειται γιὰ ζῶα, ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλβετία καὶ τὸ ὄνομά τους ἔχει ρίζα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ μυθολογία. Χάρη στὴν ὄρεξη καὶ τὴν εὑρηματικότητα τῶν ἑλληνόπουλων τῆς Γενεύης, τὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Γενεύης, τὸ πρωινὸ τοῦ Σαββάτου 6 Ἰουνίου, γέμισε μὲ εἰκόνες ἀπὸ Ἑλλάδα καὶ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. 

 

Ὅλα τὰ παιδιά, ἔτρεξαν στοὺς διαδρόμους τοῦ μουσείου καὶ βρῆκαν δεκάδες ζῶα ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλβετία καὶ τὸ ὄνομά τους ἔχει κάποια μυθολογικὴ ἢ ἐτυμολογικὴ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὄχι μόνο τὰ βρῆκαν, ἀλλὰ τὰ σημείωσαν μὲ τὸ ἐπίσημο ὄνομά τους, κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζωγράφισαν καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα, οἱ μικροὶ Ἕλληνες εἶχαν ἀπορίες, συνεργάστηκαν μεταξύ τους καὶ ἐν τέλει ἔφυγαν ἀποζημιωμένοι γιατὶ εἶχαν περάσει καλά!!!


filomila 2Ἡ δραστηριότητα «Βρὲς τὴν Ἑλληνικὴ Λέξη» χωριζόταν σὲ δύο μέρη. Τὸ πρῶτο ἦταν τὸ διαγωνιστικό. Οἱ παῖκτες – ὅλοι τους 5 ἕως 18 ἐτῶν, Ἕλληνες δεύτερης γενιᾶς – χωρισμένοι σὲ ὁμάδες, ἔπρεπε νὰ τρέξουν στὴν ἀντίστοιχη πτέρυγα τοῦ μουσείου καὶ νὰ βροῦν τὰ πέντε ἀνωτέρω ζῶα. Ἔπειτα ἔπρεπε νὰ τὰ καταγράψουν μὲ τὸ λατινικό τους ὄνομα καὶ νὰ ἐπιστρέψουν τὸ φύλλο τους στὴν γραμματεία τοῦ παιχνιδιοῦ. Σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι, νικήτρια ὁμάδα ἀναδείχθηκε ἐκείνη τοῦ Ἀνδρέα, τῆς Σοφίας καὶ τῆς Μαρίνας, οἱ ὁποῖοι χρειάστηκαν μόλις 12 λεπτά!!! Στὸ τέλος, ἔλαβαν ἕναν ἔπαινο, καθὼς καὶ ἀπὸ ἕνα λούτρινο κάστορα ὁ καθένας, ζῶο ἐμβληματικὸ γιὰ τὴν περιοχή, ἀφοῦ ἀποτελεῖ ἐν μέρει καὶ σῆμα κατατεθὲν τῶν Ἄλπεων! Ὁ Κάστορας – σύμφωνα μὲ τοὺς ἐπιστήμονες – πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸν Κάστορα, τὸν ἀδερφὸ τοῦ Πολυδεύκη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ρωμαϊκὴ μυθολογία.


filomila 4Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ παιχνιδιοῦ ἦταν τὸ ἐρευνητικό. Ὅλες οἱ ὁμάδες εἶχαν 45 λεπτὰ στὴν διάθεσή τους γιὰ νὰ βροῦν καὶ νὰ καταγράψουν σὲ ἕνα φύλλο ποὺ τοὺς δόθηκε, ὅσα περισσότερα ὀνόματα ζώων μποροῦσαν, τὰ ὁποία ζοῦν μὲν στὴν Ἑλβετία, ἀλλὰ τὸ ὄνομά τους ἔχει κάποια ἐτυμολογικὴ ἢ μυθολογικὴ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Ἔπειτα ἔπρεπε νὰ ἐπιλέξουν ἕνα ἀπὸ αὐτὰ καὶ νὰ τὸ ἀπεικονίσουν, ἐνῶ προαιρετικὰ μποροῦσαν νὰ γράψουν μία σύντομη ἱστορία μὲ ἥρωα τὸ ζῶο αὐτό. Τὰ ἀποτελέσματα καὶ αὐτοῦ τοῦ κομματιοῦ ἦταν ἐντυπωσιακά. Τὰ παιδιὰ βρῆκαν μία σειρὰ ἀπὸ δεκάδες ζῶα, τὰ κατέγραψαν καὶ τὰ ζωγράφισαν!! Στὸ τέλος, ὅλοι ἔλαβαν ἕνα ἀναμνηστικὸ δίπλωμα συμμετοχῆς.


Ὅλα τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας, τοῦ παιχνιδιοῦ, τῶν μαθημάτων ποὺ προηγήθηκαν, καθὼς καὶ ὅλες οἱ ἱστορίες τῶν ζώων ποὺ ἔχουν κάποια σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα θὰ δημοσιευτοῦν στὸ τελευταῖο τεῦχος τῆς σχολικῆς μας ἐφημερίδας «Οἱ Σπῖθες τῆς Γενεύης», ἡ ὁποία θὰ κυκλοφορήσει στὰ τέλη τοῦ Ἰουνίου καὶ θὰ διανεμηθεῖ δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες, ἐνῶ θὰ ἀποσταλεῖ καὶ στοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ παιχνιδιοῦ στὴν Ἑλλάδα.


filomila 1Ἕως τότε ὅμως ὀφείλουμε νὰ συγχαροῦμε ὅλους τοὺς παῖκτες ποὺ συμμετεῖχαν, τοὺς γονεῖς τους ποὺ προθυμοποιήθηκαν νὰ βοηθήσουν, καὶ φυσικὰ νὰ εὐχαριστήσουμε θερμὰ ὅσους μᾶς ὑποστήριξαν καὶ προώθησαν τὸ πρωτότυπο παιχνίδι μας: τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὁποίου τελοῦσε τὸ παιχνίδι, τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἐπίσημο φορέα γιὰ τὴν πιστοποίηση ἐπάρκειας τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας σὲ ὅλον τὸν Κόσμο, τὴν διεύθυνση καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ Μουσείου Φυσικῆς Ἱστορίας Γενεύης ποὺ ἀγκάλιασαν τὴν πρωτοβουλία μας, τὶς διπλωματικὲς ἀρχὲς τῆς Ἑλλάδας στὴν Ἑλβετία, ποὺ προώθησαν τὸ παιχνίδι μας στὴν ἑλληνικὴ ὁμογένεια καί, τέλος, τὴν ομογενειακὴ ἐφημερίδα Ἑλληνικὴ Γνώμη, ἡ ὁποία μᾶς στήριξε δημοσιεύοντας τὴν δραστηριότητά μας.


Τὸ γραμματειακὸ συντονισμὸ τοῦ παιχνιδιοῦ εἶχε ἡ κυρία Λιάνα Καρκαβέλη, ὑπεύθυνες προετοιμασίας τοῦ νηπιαγωγείου ἦταν οἱ κυρίες Ἀλεξάνδρα Κωνσταντάρογλου καὶ Βανέσα Φαρσαδάκη καὶ τὸ γενικὸ συντονισμὸ εἶχε ὁ κύριος Διονύσης Λιανός. Ἐπρόκειτο γιὰ μία πρωτοβουλία τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Γενεύη.


Τὸ Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Τέχνης Γενεύης ἀνανεώνει τὸ ραντεβού του μὲ τοὺς μικροὺς καὶ μεγάλους λάτρεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν Γενεύη γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ μὲ μία σειρὰ ἀπὸ καινοτόμες ἰδέες καὶ δραστηριότητες ποὺ μόνο γνώμονα ἔχουν τὴν ὑποστήριξη, τὴν διδασκαλία καὶ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ἱστορίας καὶ τέχνης σὲ αὐτὴ τὴν γωνιὰ τῆς Εὐρώπης!

 

filomila 5                        filomila 6

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT