ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΑΙΓΙΝΑ 21.06.2015

tolia Ὀργανισμς γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας συμμετεῖχε στὴν σειρὰ διαλέξεων καὶ διαλόγου μὲ τίτλο «Ὁ κύκλος τῆς Αἴγινας» πραγματοποιώντας ὁμιλία μὲ θέμα :

 

«Ἡ γλῶσσα στὴν πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτικὴ τῆς γλώσσας»

 

καὶ ὁμιλήτρια τὴν Καθηγήτρια Ἀριστέα Τόλια, Πρόεδρο τοῦ ΟΔΕΓ, τὴν Κυριακὴ 21 Ἰουνίου 2015, ὥρα 10:30 π.μ. στὸ Θερμοπώλιον «Παναγίτσα».


Τὴν διοργάνωση ἔχει ἀναλάβει ἡ Ὁμάδα Πολιτῶν Αἴγινας γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτικὴ (ΟΠΑΕΠ) ἀπὸ τὶς 14 Ἰουνίου ἕως τὶς 19 Ἰουλίου 2015 μὲ σκοπὸ τὴν πληροφόρηση καὶ ἐνεργοποίηση τῶν πολιτῶν.


Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἐκλεκτοὶ συμπολῖτες μας ἀπὸ τὸν πολιτικὸ χῶρο μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Δήμαρχος τῆς Αἴγινας, Δημήτρης Μούρτζης ἀλλὰ καὶ ἐκπρόσωποι πνευματικῶν ἱδρυμάτων, κοινωνικῶν, σωματείων, ΜΜΕ.


Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ὁμιλίας, σὲ εὐχάριστο κλῖμα ἐποικοδομητικοῦ διαλόγου, ἔγινε συζήτηση γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα στὴν πολιτική.

Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT