9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ» (ΑΘΗΝΑ 7 - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

 

9o Syn      

   ΟΔΕΓ γιμία ἀκόμη χρονιὰ συμμετέχει ς συνδιοργανωτς στ 9ο Συνέδριο «λληνικ Γλσσα καὶ Ὁρολογία» πο θ πραγματοποιηθε στν θήνα π τς 7 ως τς 9 Νοεμβρίου 2013.

 

 

9thHeLaTerm-2013-Form_GR_V01_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_1_1.jpg9thHeLaTerm-2013-Triptych_GR_V02_Page_2_1.jpg
 

Σὲ σύνδεση μὲ τὸ 9ο Συνέδριο, θὰ πραγματοποιηθεστὶς 7 Νοεμβρίου ἡμερίδα μὲ θέμα «Οἱ Ἐθνικὲς Γλῶσσες καὶ ἡ Ὁρολογία στὴν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση, στὴν Ἐπιστήμη καὶ στὴν Τεχνολογία».

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

  

ΟΜΙΛΙΕΣ

 

1. Ἡ συμβολὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν διαμόρφωση τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας, Ἄννα Ἀναστασιάδη-Συμεωνίδη *

 

2. Διατριβὲς σὲ ξένη γλσσα στὰ λληνικὰ ΑΕΙ; Ἰωάννα Κονδύλη*

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Σχεδιασμός και Κατασκευή
JIT